‘Gemeente heeft geen concrete verplichting’

ERMELO – Markt 2.0 blijft politiek gezien een punt van discussie. Volgens fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo Bart van der Knaap kan het, als men even niet oplet, een nieuw, langlopend dossier worden. ,,Het vorige college heeft een afspraak gemaakt anders dan wat de raad heeft vastgesteld,” aldus Van der Knaap. Zo wordt men nu contractueel gehouden aan 360 parkeerplaatsen. ,,Dat is een omissie. We hadden het bestemmingsplan met 338 parkeerplaatsen als leidraad moeten nemen.”

Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo) benadrukte dat de feiten niet kloppen. ,,Het stelt mijn fractie teleur! Waarom staat er in het raadsvoorstel dat de raad ingestemd heeft met 360 parkeerplaatsen? Volgens de ChristenUnie is het aantal van 338 parkeerplaatsen leidend, aangezien dat aantal opgenomen is in het vastgestelde bestemmingsplan (juni 2017). De raad heeft dus nooit zelf beslist dat er 360 parkeerplaatsen moeten komen.”

2,3 miljoen euro

Eén van de onderdelen van Markt 2.0 is verbouwing van de Aldi. Hiervoor is een tijdelijke voorziening nodig die gepland staat in de noordwesthoek van de Chevallierlaan. Dit is voor de ChristenUnie een breekpunt, deze moet volgens Van Veen van tafel. Ook Progressief Ermelo heeft moeite met het plan. Een plan dat een hele lange geschiedenis kent en waarmee een bedrag van 2,3 miljoen euro gemoeid is en daarnaast nog 4 ton kost voor de tijdelijke voorziening. Het CDA Ermelo is wel blij met het plan in een heel lastig dossier. De ontwikkeling van de tijdelijke voorzieningen aan de Chevallierlaan is wat woordvoerder Erik van der Weide betreft een prima alternatief voor de beoogde parkeergarage die er eerder gepland stond. ,,We zitten in Ermelo in een financiële krappe positie. Ik vind dat er in dit raadsvoorstel wel heel erg makkelijk omgegaan wordt met de zogenaamde ‘pm post’. Ik vind dat we hierin recht moeten doen aan de budgettaire positie van Ermelo.”

Juist nu

Evelien Kars vroeg zich namens Progressief Ermelo zichzelf af waarom besluiten juist nu moeten worden genomen terwijl er nog heel veel onzeker is. Bijvoorbeeld of projectontwikkelaar Borghese wel de plannen gaat uitvoeren. ,,En waarom moeten we vier ton uitgeven aan een tijdelijke voorziening waarvoor de noodzaak nog niet is aangetoond?” aldus Kars. Juist Borghese stelt de keiharde eis van 360 parkeerplaatsen. ,,Hoe kan het dat wij dan wel een besluit moeten nemen over investering van 2.3 miljoen vrij moeten geven. We kunnen niet eens inschatten of dit toereikend is op basis van huidige situatie. Het gaat om echt heel veel geld.” Ook stelt ze zichzelf de vraag of deze plannen daadwerkelijk bijdragen aan een aantrekkelijk centrum.

Beter plan

VVD-raadslid Monique van den Broek deed uiteindelijk het voorstel om de tijdelijke voorziening voor Aldi te verplaatsen naar de parkeerplaats aan de Groeneweg. ,,Dat vind ik een beter plan,” zegt Ronald van Veen na afloop. ,,Aldi wil graag parkeerruimte, dat hebben we. Maar niet op de plek die nu voor ligt. Wel is er ruimte bij Calluna en het Kerkelijk Centrum. Daar hoeven geen bomen gekapt te worden, dit in contrast met de locatie Chevallierlaan.” Bart van der Knaap vindt dat dit alleen kan als de Aldi dit ook wil. ,,Anders moeten we vasthouden aan het huidige plan.”