Meer mensen gehuisvest binnen bestaande bebouwing

ERMELO - De SGP wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden van het splitsen van woningen. Raadslid Pieter Stam stelde voor om niet alleen naar bestaande gevallen van dubbele bewoning in het buitengebied te kijken, maar ook naar mogelijke nieuwe gevallen in het dorp Ermelo.

De huidige woningnood vraagt om oplossingen. Splitsing van bijvoorbeeld grote villa’s zou hiervoor verlichting in kunnen brengen. Het aantal vierkante meters woonoppervlak per persoon stijgt nog steeds. Door woningsplitsing zouden binnen de bestaande bebouwing meer mensen gehuisvest kunnen worden. Voor het bouwkundig splitsen van een woning is een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Alle fracties voelen ervoor om hier nader over door te praten. Dit onderwerp verdient nadere doordenking zodat hier binnenkort tijdens een aparte bijeenkomst verder over doorgesproken zal worden.