Parkeergarage komt aan Chevallierlaan

ERMELO - Er komen meer winkels en een parkeergarage. Dit moet, volgens de plannen van het college, zorgen voor een aantrekkelijk verblijfsgebied op de Markt in Ermelo. Vijf jaar geleden presenteerde de toenmalig wethouder Jan van den Bosch omvangrijke plannen voor deze locatie. Hij noemde het destijds ‘de meest essentiële ingreep van de herinrichting van het centrum’. En als de gemeenteraad instemt, wordt dit uiteindelijk ook verwezenlijkt.

De parkeergarage moet komen op de plaats van de huidige parkeerplaatsen op de Chevallierlaan. Er blijft zo voldoende ruimte om van de Markt een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Zo is er plek voor bomen en ‘groene maatregelen’ om hittestress tegen te gaan. ,,Bovendien voorziet de parkeergarage ook in de parkeerbehoefte die ontstaat door de toekomstige woningbouw aan het Raadhuisplein,” zo meldt wethouder Laurens Klappe.

Onderzoek

Al in 2015 werd besloten mee te werken aan de uitbreiding van de Plus, de vernieuwing van de Aldi en de komst van de Action. Met deze initiatiefnemers is contractueel overeengekomen te voorzien in 360 parkeerplaatsen. Na uitgebreid onderzoek en het afvallen van de optie van dubbelparkeren op de Hooge Riet, bleek na vorig jaar zomer dat dit alleen kan door het bouwen van een parkeergarage. Het college heeft zich over meerdere varianten gebogen en kiest voor een langwerpige garage ten noorden van de Chevallierlaan. ,,De Markt was geen optie, het Raadhuisplein ook niet. De Chevallierlaan is dan de minst slechte,” zo liet de wethouder dit voorjaar al weten. ,,Met dit plan maken we dus meerdere slagen ineen. We voorzien in voldoende parkeerplekken voor bezoekers van de Markt en voor (toekomstige) bewoners. Tegelijkertijd wordt het een aantrekkelijk groen centrumgebied dat een impuls geeft aan de gehele economie van de gemeente Ermelo.”

Teleurgesteld

Gemeenteraadslid Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo) is verbaasd en teleurgesteld over dit bericht. Hij voelde de wethouder woensdagavond tijdens de Raadsvergadering nog flink aan de tand over de parkeergarage. Van Veen had namelijk op 16 juni hier al vragen over gesteld en kreeg tot op heden hierop geen reactie. Hij heeft ernstige twijfel over het feit of een parkeergarage nodig is. ,,En blijft die parkeerbehoefte bestaan als het beleid rondom thuiswerken een permanent karakter krijgt? Zo nee, met hoeveel parkeerplaatsen neemt de parkeerbehoefte dan af?" Volgens Van Veen is dit nog altijd niet aangetoond. ,,Anders is het toch ook niet zo moeilijk om daar antwoord op te geven?"