'We hebben dit aangekocht om groen te behouden'

ERMELO – Met het werkkrediet van honderdduizend euro kan het college aan de slag om een definitief ontwerp te maken voor de inrichting van de Markt en de Chevallierlaan. Raadslid Erik van der Weide (CDA Ermelo) diende hiervoor een amendement in. ,,Pas daarna wordt het gehele budget (ruim drie miljoen euro) vrijgegeven.”

Het amendement, dat deels gekopieerd was van een uitgebreider amendement van Progressief Ermelo (PE), werd met vijftien stemmen voor en zes stemmen tegen aangenomen. PE wilde nog een stap verder gaan. Evelien Kars riep op om niet meer geld uit te geven dan nodig is. ,,Het is volgens ons onwenselijk om budget beschikbaar te stellen voor tijdelijke parkeerplaatsen die contractueel niet verplicht zijn.” Samen met de ChristenUnie diende PE een amendement in om vooral de parkeervoorziening in de noordwesthoek te voorkomen. De noodzaak is wat hen betreft onvoldoende onderbouwd. ,,We hebben dit stuk aangekocht met het idee om groen te behouden. Met de aanleg van parkeerplaatsen gaat kostbaar groen verloren.”

Vaart uit het proces halen

Het uitvoeringskrediet zal pas worden vrijgegeven als er een definitief ontwerp is opgesteld, inclusief inhoudelijke en financiële onderbouwing. De raadsleden benadrukten dat men zeker niet de vaart uit het proces wil halen, maar dat men wel de consequenties wil kunnen overzien. Wat dat betreft diende ook de VVD een amendement in. Monique van den Broek vroeg daarmee het college af te zien van de tijdelijke vestiging van Aldi in het plangebied Markt 2.0. ,,Tenzij aantoonbaar uit onderzoek blijkt dat er geen geschikte alternatieve locatie in Ermelo te vinden is.” Van den Broek draagt het college op om actief met de projectontwikkelaar het gesprek aan te gaan om te zoeken naar een alternatieve locatie voor een tijdelijke Aldi. Hierbij moet men denken aan de parkeerplaats van het Kerkelijk Centrum, het terrein bij sportcentrum Calluna, het parkeerterrein tegenover de Boni en eventuele andere mogelijke opties.

Contractuele verplichtingen

Wethouder Laurens Klappe kon zich hierin vinden. ,,Wel zijn we de tijdelijke locatie met de Aldi overeengekomen. Maar we willen het gesprek hierover zeker aangaan.” Het college kan uit de voeten met het beschikbare werkbudget. ,,Het is echt nodig om nu stappen te zetten. We zijn gehouden aan contractuele verplichtingen. Ik hoop dat u dit met elkaar beseft.”