Welke politieke partij gaat lokaal wat veranderen?

ERMELO - Welke politieke partij is voor en welke tegen windmolens in je achtertuin? En wie pakt het meest adequaat de druk op de woningmarkt aan? Met de Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht delen partijen hun verkiezingsprogramma’s en vertellen zij hun plannen om op 16 maart zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we de komende weken de standpunten naar voren brengen. Wie gaat lokaal wat veranderen?

Terwijl er in Nederland uitgebreid gesproken wordt over een opkomende waterstofindustrie wordt er in de Ermelose gemeenteraad nagedacht of er windmolens moeten komen langs de A28 of dat er nog een zonneveld moet worden gerealiseerd. Hoe denken de verschillende partijen hierover? De VVD Ermelo is tegen het plaatsen van windmolens langs de A28. ,,De energie die nodig is kan beter opgewekt worden met kerncentrales,” zegt Gert Jan Brouwer namens de VVD. ,,Wij zien goede mogelijkheden voor nieuwe innovaties in de komende tien jaren zoals de toepassing van waterstof. Warmte en elektriciteit kan in de toekomst duurzaam centraal worden opgewekt met gebruik van aardwarmte of waterstof synthese units.” Volgens Leo van der Velden (SGP) zijn ook de windmolens langs de A28 onvoldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. ,,Wel is het een substantiële bijdrage en wordt er ook serieus over gesproken. Voor de SGP is primair draagvlak in het gebied essentieel,” aldus Van der Velden.

Plannen

Progressief Ermelo wil dat onze gemeente een bijdrage levert aan de afspraken zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. Voor de Noord-West Veluwe heeft dat geleid tot plannen in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Bert Visser namens Progressief Ermelo: ,,Voor Ermelo betekent dit dat er windmolens komen langs de A28.” Progressief Ermelo steunt de realisatie van die plannen, maar de vergunning moet nog wel worden verleend. ,,Daarom hebben we in de komende periode nog de mogelijkheid om samen met o.a. de Coöperatie Veluwe-Energie ideeën en plannen te ontwikkelen die garanderen dat inwoners van Ermelo zoveel mogelijk profijt hebben van deze ontwikkeling.”

Klimaatbewust

Voor nieuwkomer Één-Ermelo is het dorpse en groene karakter leidend. Voorzitter Moniek Zonneveld-Bosch reageert terughoudend als het gaat om de aanleg van grootschalige windmolen- en zonneparken. ,,Veel beter is om daken van woningen en bedrijven te voorzien van zonnepanelen.” Als er al windmolens moeten komen, dan is de locatie langs de A28 bij een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, volgens haar wel de beste oplossing. ,,En om klimaatbewust gedrag mogelijk te maken wil Één-Ermelo een visie op laadpalen ontwikkelen.” Ook BurgerBelangen Ermelo kiest liever voor alternatieve oplossingen. Han Wilhelm: 'Zon op dak' etc. zijn nog niet voldoende benut. Bovendien staat er landelijk voor 2030 al 55 terawattuur aan duurzame energie 'op papier' terwijl het nationale Klimaatakkoord 'slechts' 35 terawattuuur vereist.” Plaatsing van windturbines leidt volgens de lijsttrekken BBE tot onaanvaardbare horizonvervuiling, gezondheidsrisico's, ernstige beperking van (ver-)bouwmogelijkheden en tot bedreiging van de Wespendief in zijn natuurlijke habitat bij het Nuldernauw.

Voorstanders

Volgens CDA-lijsttrekker Sarath Hamstra is het een must dat energie via windmolens en zonnepanelen opgewekt zal worden. ,,Een plek die nu wordt genoemd is langs de A28 en het CDA Ermelo is daar een voorstander van.” Ook de ChristenUnie Ermelo ziet toekomst in windmolens en zonnevelden. ,,Onze klimaatopgave is groot. Met windmolens kun je dat sneller invullen dan met zonnevelden,” legt Ronald van Veen uit. ,,Overigens is in het buurtschap Horst & Telgt al een initiatief gestart om langs de A28 windmolens te plaatsen. Als gemeente willen wij juist dat soort initiatieven omarmen, maar willen we ook dat er draagvlak is onder de omwonenden. Als ChristenUnie willen wij daarom dat de inwoners van Ermelo kunnen participeren en profiteren van windmolens en zonneparken.”