Welke politieke partij gaat lokaal wat veranderen?

ERMELO - Welke politieke partij is voor en welke tegen windmolens in je achtertuin? En wie pakt het meest adequaat de druk op de woningmarkt aan? Met de Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht delen partijen hun verkiezingsprogramma’s en vertellen zij hun plannen om op 16 maart zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we de komende weken de standpunten naar voren brengen. Wie gaat lokaal wat veranderen?

Ermelose ondernemers willen graag in Ermelo ondernemen, maar de ruimte om met hun bedrijf te groeien is er nauwelijks. Die ruimtevraag varieert natuurlijk per sector en een deel kan op bestaande of geplande terreinen worden gefaciliteerd. Maar dan is het al snel vol. Waar kunnen deze ondernemers op rekenen? Het CDA wil inzetten op nieuwe locaties langs de A28. ,,Ondernemers zijn de motor van de samenleving. Ze scheppen banen, zorgen voor een levendig centrum en sponsoren lokale initiatieven en verenigingen. Zij verdienen de ruimte,” aldus Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA Ermelo. Ook de VVD Ermelo ziet kansen met een nieuw industrieterrein langs de A28. ,,Verkeer binnen de bebouwde kom wordt hiermee vermeden,” aldus fractievertegenwoordiger Gert Jan Brouwer. ,,Op de industrieterreinen Veldzicht en Kerkdennen zijn er diverse bedrijven die uit hun jasje groeien. Bovendien is industrieterrein Veldzicht bijna volgebouwd.”

Realistisch

Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo): ,,Hierin zijn we liever realistisch. De opties voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen binnen het grondgebied van Ermelo zijn beperkt en we willen van Kerkdennen voor 2050 een woonwijk maken. Daarom kijken we liever hoe we in de regio Noord-West Veluwe en in EHZ verband (met Harderwijk en Zeewolde) op dit punt kunnen samenwerken. Voor Ermelo zijn de ondernemers voor een levendig centrum en een bloeiende, gastvrije recreatiezone belangrijk.”

Verkleuring Kerkdennen

Het vraagstuk is actueel nu vleesverwerker Polskamp op Kerkdennen de productie wil verdubbelen. En dat terwijl de politiek zich al jaren uitspreekt over verkleuring van dit bedrijventerrein. Bert Visser, namens Progressief Ermelo: ,, Vanwege milieubelasting, verkeersintensiteit of geluidshinder is groei van grote en/of zware industrie in Ermelo ongewenst. Daarom blijven we ons ook inzetten voor beperking van dergelijke bedrijvigheid op Kerkdennen.” Volgens Sarath Hamstra zou een nieuw bedrijventerrein langs de A28 dan ook perspectief bieden voor bedrijven als Polskamp. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) deelt deze mening. ,,De ruimte kan een beperkende factor kan zijn en we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat overlast voor aanwonenden niet toeneemt.”

Motoren

SGP-lijsttrekker leo van der Velden noemt de bedrijven de motoren van ons dorp. ,,Ondernemers zijn essentieel voor een gezonde samenleving. De bouw van meer woningen moet gelijk opgaan met ruimte voor het bedrijfsleven. Als SGP zijn we de partij voor de ondernemers.” Ook nieuwkomer één-Ermelo vindt dat bedrijven ‘ruimte moeten hebben tot het ondernemen’. Niet alleen voor de ondernemers zelf is dat van belang, maar ook voor werkgelegenheid in het algemeen. ,,Elk type organisatie moet zich kunnen ontwikkelen maar altijd in relatie tot de belangen van bewoners van Ermelo. Dus overlast zal zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Naast het bieden van goede vestigingslocaties zal ook de lokale overheid faciliterend moeten zijn om organisaties en scholen met elkaar te verbinden zodat toekomstig ondernemers én werknemers zich blijvend in onze gemeente kunnen vestigen.”