'Drie maanden geleden bleef het nog binnen begroting'

ERMELO – Het CDA Ermelo maakt zich zorgen om de financiële gezondheid van deze gemeente. Zeker nu er 1,5 miljoen euro extra nodig is voor de bouw van het nieuwe sportcomplex. Fractievoorzitter Sarath Hamstra: ,,Drie maanden geleden hoorden wij dat het binnen de begroting van het sportcomplex kon. Dit blijkt toch niet het geval te zijn. Wat ons verder bevreemdt is dat de kapitaallasten van 46.000 euro per jaar in de begroting van Interactie kunnen worden gevonden.”

De verhoging van het bouwkrediet is te wijten aan de prijsstijgingen van met name hout en staal. Hamstra: ,,Saillant detail is dat het CDA Ermelo het college in november heeft bevraagd of de sterk gestegen bouwkosten van invloed waren op het nieuw te bouwen sportcomplex. Hierop antwoordde het college dat het binnen de begroting bleef. Nu, drie maanden later, volgt een voorstel om aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 1,5 miljoen.”

Zwemtarieven

In de zomer van 2020 besloot sportbedrijf Interactie tot het verhogen van zwemtarieven. ,,We hebben ons sterk gemaakt om die plotseling gestegen zwemtarieven, oplopend tot 89% stijging, terug te draaien. Hiervoor was een interpellatiedebat met de wethouder nodig,” aldus Hamstra. Die verhoging is uiteindelijk teruggedraaid. ,,Maar de verhoging was nodig omdat er anders een gat in de begroting van Interactie zou ontstaan. Nu heeft het sportbedrijf nog 46.000 euro per jaar over. Hoe kan dat? Dat is op zijn minst opmerkelijk.”

Zorgen

Het CDA Ermelo sprak deze week zijn zorgen over de financiële situatie van Ermelo uit. Er is nog een begrotingstekort van 1,5 miljoen per jaar in 2024 en 2 miljoen per jaar in 2025. Daarnaast lijkt Ermelo te moeten rekenen op minder geld vanuit Den Haag door de herijking van het gemeentefonds. Het zou hier gaan om een bedrag van 3 miljoen euro per jaar. Hamstra: ,,En dat terwijl de gemeentelijke belastingen in de afgelopen vier jaar al verhoogd zijn met meer dan 60%. Het CDA Ermelo was tegen deze verhogingen van de belastingen, omdat onze partij deze te makkelijk vond. We moeten de begroting terug in balans brengen en dat kan alleen als we echte keuzes gaan maken. ”