Debat als opmaat naar verkiezingen

ERMELO – ,,We kunnen geen geld drukken, dus stop met uitgeven als je het niet hebt,” zei lijsttrekker Henri Luitjes namens de nieuwe partij Eén-Ermelo tijdens het verkiezingsdebat. Volgens deze partij moet er een rem op de grote ambities. Wat Luitjes wel wil realiseren is woningbouw. ,,Maar het is een utopie om te denken dat dat geen geld kost,” reageert Leo van der Velden. Ook hoorde hij geen alternatief plan om de OZB naar beneden te krijgen.

Het was af en toe een scherp lijsttrekkersdebat. Toch zitten de verschillen onderling in nuances. Luitjes: ,,Laten we nadenken over de bestuurscultuur. Daar moeten we aan werken.” Eén-Ermelo blijft hangen in het woord ‘ritselcultuur’. Op de vraag van lijsttrekker Evelien Kars (Progressief Ermelo) wat hij daar precies mee bedoelde, kwam geen duidelijk antwoord. Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) verwees de verwijten van achterkamertjespolitiek naar het land der fabelen. ,,De dossiers waarover gesproken wordt, zijn niet ontstaan tijdens deze collegeperiode,” stelde de lijsttrekker van BBE.

Lokale lasten

Waar lang bij stilgestaan werd, was de stijging van de lokale lasten. Daar was niemand trots op. ,,We willen het beste zwembad, het meest toegankelijke dorp, de groenste gemeente zijn,” somde CDA-lijsttrekker Sarath Hamstra op. ,,Wij wilden niet alles, niet zoveel geld besteden aan verbouwing van het gemeentehuis, maar wat we ook zeiden de afgelopen jaren. Het was tegen dovemansoren.” De coalitie verweet juist het CDA de financiële chaos die men in 2018 aantrof. ,,Juist de verbouwing van het gemeentehuis was essentieel,” legde Van der Velden uit. ,,Je had toch niet moeten denken aan het feit dat we dit niet hadden gedaan, met de huidige gasprijzen! Er is nu een efficiënt gebruik en een toekomstbestendig gebouw.”

Sparen

ChristenUnie lijsttrekker Ronald van Veen memoreerde aan zijn jeugdjaren en het spaarvarken. ,,Als we iets willen, moeten we sparen.” VVD-lijsttrekker Herma van der Weide zag meer een optie om geld te lenen tegen een extreem lage rente. Daarmee zou de gemeente de komende jaren scholen kunnen realiseren en woningen kunnen bouwen. De bouw van het nieuwe sportcomplex betekent ook het vrijkomen van twee nieuwe bouwlocaties. Van der Weide vindt dat er niet meer gewacht moet worden met de sportvoorzieningen. Uit eigen ervaring als schooljuf weet ze dat de Balverssporthal en Calluna echt op zijn. ,,Waar we wel over op moeten houden is de fietsbrug naar Zeewolde.” Dat is wat de VVD betreft niet aan de orde.

A28

Waar de komende tijd nog veel over gesproken gaat worden, zijn ontwikkelingen bij de A28. Sommigen zien er het liefst windmolens, anderen willen een nieuw industrieterrein. Daar zouden Ermelose ondernemers kunnen groeien. Alleen Progressief Ermelo en de ChristenUnie denken dat dit niet nodig is. Kars vindt dat er in de regio voldoende mogelijkheden zijn. Ook de transitie van Kerkdennen die onlangs werd aangekondigd, zorgde voor een pittige discussie. Leo van der Velden was er duidelijk over. Zo ga je niet met ondernemers om. ,,Vier jaar geleden kozen we voor een noodzakelijke verkleuring, maar nu komt ineens uit de lucht vallen dat er bedrijven voor 2050 moeten vertrekken. Dan ga je eerst in gesprek met de ondernemers. Dit is niet de juiste wijze."