Welke politieke partij gaat lokaal wat veranderen?

ERMELO - Welke politieke partij is voor en welke tegen windmolens in je achtertuin? En wie pakt het meest adequaat de druk op de woningmarkt aan? Met de Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht delen partijen hun verkiezingsprogramma’s en vertellen zij hun plannen om op 16 maart zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we de komende weken de standpunten naar voren brengen. Wie gaat lokaal wat veranderen?

Wanneer naasten mantelzorg nodig hebben, is een mantelzorgwoning de ideale oplossing. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en er wordt vaker een beroep gedaan op familieleden die voor hen zorgen. De keuze kan zijn om met een mantelzorgwoning dichter bij elkaar te wonen. Toch blijkt het plaatsen van zo’n unit nog niet zo eenvoudig. En dat terwijl zo’n tijdelijke woning ook een kleine oplossing zou kunnen zijn in de gespannen woningmarkt.
,,Eens!” zegt Gert Jan Brouwer namens de VVD. ,,De VVD Ermelo wil zo veel mogelijk regels vereenvoudigen en waar mogelijk opheffen om sneller oplossingen te kunnen realiseren die nu zo hard nodig zijn.” Ook Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) en de ChristenUnie Ermelo delen deze mening. ,,Op die manier kan de zorg snel, vertrouwd en dichtbij worden gegeven en eenzaamheid worden bestreden,” zegt Ronald van Veen (CU). ,,Een mogelijk bijeffect daarvan is dat het de doorstroming op de woningmarkt bevordert.”

Combinatie

Door vergrijzing en doordat ouderen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, wordt vaker een beroep gedaan op familie. Sarath Hamstra (CDA): ,,Zij worden daardoor meer belast. Vaak wordt van hen verwacht dat zij hun taken op het werk, in het gezin en in allerlei maatschappelijke verbanden blijven uitvoeren in combinatie met de zorg voor een oudere. In Ermelo zetten veel inwoners zich in als mantelzorger. Het is nodig dat de samenleving hun tegemoetkomt in deze uitdaging. Van de gemeente mag worden verwacht dat ze naast mantelzorgers staat en hen faciliteert, ook als het gaat om huisvesting. Daarom wil het CDA Ermelo. dat het mogelijk wordt om tijdelijk mantelzorgunits te plaatsen naast de eigen woning met desgewenst een eigen huisnummer.”
Eigenlijk vindt iedereen dat het eenvoudig zou moeten zijn. ,,Wij vinden dat bureaucratische regels creatieve maatwerkoplossingen niet in de weg mogen staan,” zegt Bert Visser namens Progressief Ermelo. ,,Dat geldt dus ook voor het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits. Mantelzorg draagt bij aan persoonlijke en betaalbare zorg.” Overigens plaatst Leo van der Velden (SGP) wel een kanttekening. ,,Eens dat het eenvoudig moet zijn, maar dat is iets anders dan oprekken.” Eén-Ermelo noemt het ook een interessante aanpak die kan bijdragen aan ‘bestrijding van eenzaamheid’. ,,Omdat dit niet alleen een strijd is van Welzijnswerkers, kunnen met mantelzorgunits ook familieleden en vrienden hierbij een belangrijke rol hebben.”