Afstandsnormen om schadelijke effecten te beperken

ERMELO - Ook het CDA Ermelo zet nu vraagtekens bij de komst van windmolens. De afgelopen weken is de partij langs de deuren gegaan in verschillende wijken en buurten om te horen van de mensen wat er speelt. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan Horst en Telgt. Tijdens deze rondgang kregen de christendemocraten veel signalen te horen over de komst van windmolens.

Lijsttrekker Sarath Hamstra: ,,We kregen de laatste tijd veel signalen vanuit de buurt van mensen die bezorgd waren over de komst van windmolens in het buitengebied. Maar wij weten dat windmolens nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente te behalen. Dat is ook de reden waarom wij in ons verkiezingsprogramma hebben gezet dat windmolens mogelijk zijn langs de A28." Maa de partij gaat dan ook niet voor niets langs de deuren. ,,Wij willen horen wat er speelt en nemen dat mee in onze afweging. Afgelopen zaterdag hoorden wij over afstandsnormen.”

Afstandsnormen

De lijsttrekker vond in het regeerakkoord van Rutte 4 het volgende: 'Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land en we stimuleren (financiële) participatie van omwonenden om het draagvlak te versterken'. Deze afstandsnormen zijn bedoeld om de schadelijke effecten voor mensen te beperken. In antwoorden op de Kamervragen van SP-Kamerlid Renske Leijten zegt het Kabinet dat er in februari een onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Arcadis. Hamstra vervolgt: ,,Ons programma schreven wij in de periode voor de zomer van 2021. Toen was er nog geen nieuw Kabinet en nog geen regeerakkoord. Dit is voor ons nieuwe informatie. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Wij weten dat in Duitsland de afstandsnorm van 10x de hoogte van de windmolen is. Dit betekent dat er in een straal van 2.500 meter van een windmolen van 250 meter hoog niet mag worden gebouwd, of verbouwd. Wat betekent het voor Ermelo als er windmolens komen in het buitengebied voor de nieuwbouwplannen? Of voor functieverandering? Of voor de mogelijke komst van een nieuw bedrijventerrein? Wij willen graag eerst antwoord hebben op deze vragen, voordat wij een keuze maken. Wij vinden duurzaamheid belangrijk, maar willen niet dat al onze andere plannen op slot worden gezet.” Het CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Uw stem maakt het verschil