Welke politieke partij gaat lokaal wat veranderen?

ERMELO - Welke politieke partij vindt verdere verhoging van de OZB acceptabel? En wie pakt het meest adequaat de druk op de woningmarkt aan? Met de Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht delen partijen hun verkiezingsprogramma’s en vertellen zij hun plannen om op 16 maart zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Aan de hand van verschillende stellingen zullen we de komende weken de standpunten naar voren brengen. Wie gaat lokaal wat veranderen?

Er is geen gemeente in Nederland waar de woonlasten in vier jaar tijd zo hard zijn gestegen als in Ermelo. In 2018 betaalden woningbezitters gemiddeld 297 euro OZB. Dit is inmiddels gestegen naar 642 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Dit was nodig om te komen tot een gezonde financiële situatie. Ermelo heeft de OZB jarenlang niet verhoogd waardoor er flink was ingeteerd op de reserves. Daarnaast waren er ambitieuze plannen waardoor het huishoudboekje niet meer op orde was. Maar hoe gaat een nieuwe coalitie om met de centjes van de burgers? Komen er nog meer lastenverhogingen aan?

Sluitstuk

,,Nee,” zegt CU lijsttrekker Ronald van Veen. ,,Onze inwoners moeten niet het sluitstuk van de begroting worden. Wel zijn er grote zorgen over de financiën. We zullen eerlijk moeten uitleggen wat nodig is om die weer op orde te krijgen. Op initiatief van de ChristenUnie gaan we daarover binnenkort het debat aan binnen de gemeente.” Volgens Sarath Hamstra van het CDA is het eerlijke verhaal dat we hier misschien niet aan ontkomen. ,,Als CDA Ermelo zijn wij altijd tegen het te makkelijk verhogen van belastingen geweest. Wat ons betreft worden er eerst scherpe keuzes gemaakt, waardoor er minder geld wordt uitgegeven. Het verhogen van belastingen is een uiterst redmiddel, waar nog heel veel stappen aan vooraf gaan.”

Kleinere overheid

Als het aan de SGP ligt, wordt er ingezet op een kleinere overheid, zonder lastenstijging. Lijsttrekker Leo van der Velden legt uit dat de explosieve OZB verhoging onder anderen noodzakelijk was doordat de precariobelasting tijdens vorige colleges structureel werd ingeboekt. Per 1 januari 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen op de netwerken van nutsbedrijven. Dat zorgde mede voor een gat in de begroting. Progressief Ermelo vindt dat de gemeente financieel de zaken goed op orde moet hebben. Dat uitgaven en inkomsten in balans moeten zijn en dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. ,,Maar hoe houd je het voorzieningsniveau op peil, ondanks de toenemende kosten van wettelijke zorgtaken en het dreigende risico op minder middelen vanuit de Rijksoverheid om die wettelijke taken uit te voeren?” Dat is volgens Bert Visser (PE) een lastig dilemma. ,,Want Progressief Ermelo wil het huidige niveau van voorzieningen en de zorg in stand houden. Indien het nodig is om daarvoor de gemeentelijk belastingen te verhogen, dan is dat voor ons bespreekbaar.”

Inflatiecorrectie

De VVD vindt dat de OZB maximaal verhoogd mag worden met de inflatiecorrectie en de compensatie voor de correctie van de rijksbijdrage. ,,Burgers moeten gecompenseerd worden voor hogere OZB door uitzonderlijke stijging van de WOZ-waarde,” zegt Gert Jan Brouwer namens de VVD. ,,Natuurlijk zegt iedereen ‘indien noodzakelijk’, maar dat is een verkeerd uitgangspunt,” zegt Moniek Zonneveld namens Eén-Ermelo. ,,Onze inwoners zijn geen melkkoeien. Om belastingen te doen laten stijgen moeten er aantoonbare redenen en logica aan ten grondslag liggen.” Zonneveld stelt dat het in het verleden niet altijd een ‘noodzaak’ geweest maar vooral een ‘noodgreep’. ,,We vinden dat er een goede afwegingen vóóraf moet worden gemaakt “zodat de (financiële) balans behouden blijft.” Ook lijsttrekker Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) strijdt tegen een volgende verhoging van de OZB. ,,De vooralsnog enige noodzakelijke factor, die wij accepteren, is inflatie.”