'Krakkemikkige begroting werd kunstmatig dekkend gemaakt' 

ERMELO – Wethouder Leo van der Velden praat graag over de toekomst van Ermelo, maar ook terugkijken naar de afgelopen vier jaren is uiteraard geen probleem. ,,Misschien moeten we nog verder terug,” zegt hij. Veel projecten zijn jarenlang op ‘pm-posten’ gezet. Dat zijn posten zonder dekking. Daardoor kreeg je een krakkemikkige begroting die kunstmatig dekkend werd gemaakt."

Er is volgens Van der Velden wel degelijk tegen geageerd. ,,Scholenbouw bijvoorbeeld was een ondergeschoven kindje waar je als gemeente niet eens de keuze hebt om het wel of niet te doen, toch was er geen draagvlak om dit ook in de begroting vroegtijdig mee te nemen. Of wat te denken van een miljoenenbezuiniging op het sociaal domein die in de periode 2014 - 2018 werd ingeboekt, maar nooit concreet is gemaakt? Er is in het verleden een voorschot genomen op de toekomst, zeker is dat dat niet zonder gevolgen kon blijven. Daarbij is het in Ermelo zo dat er nauwelijks raadsmeerderheden te krijgen zijn om te schrappen in onze taken. Dit college heeft met de ‘schijnbegroting’ korte metten gemaakt.''

Geen grip op waarde woningen

De keuze is steeds schrappen of de OZB verhogen. ,,Helaas hebben we op de waarde van de woningen als gemeente geen grip, maar je wil natuurlijk ook dat de omgeving, de openbare ruimte, goed wordt onderhouden. Ook daar was de afgelopen decennia niet of te weinig voor gespaard.” En dat terwijl bijvoorbeeld wijk West een nieuwe impuls op dat gebied echt nodig heeft. ,,Niks doen kan, maar dat wil je toch niet. Verpaupering ligt op de loer! De oplossing ligt in het zoveel mogelijk teruggaan naar de kerntaken, als het puntje bij het paaltje komt is er helaas steeds geen meerderheid bij concrete voorstellen. Verreweg het meeste geld gaat om in het sociaal domein, daar hoor je niemand over. Dat is hoe het in dit dorp gaat, kom niet aan het sociaal domein. Het hoeven niet altijd verslechteringen te zijn, maar hier moet nog een slag gemaakt worden, daar wordt aan gewerkt." De gemeente moet nieuwe structurele inkomsten toevoegen. Denk hierbij aan zandwinning en grond aankopen voor woningbouw. ,,Gelukkig komen nu de locaties Calluna en Balverszaal vrij voor woningbouw, de opbrengsten zijn nog niet ingeboekt. Actieve grondpolitiek moet hoog op de agenda, Zeker het vorige college had daar niets mee. We moeten nu dealen met de gevolgen."

'gasarme' opties

Van der Velden houdt van zijn werk als wethouder. ,,Het doel is om het beste voor het dorp te doen. We willen kansen creëren voor de volgende generatie. Er is veel wat Ermelo kan bieden.” Met duurzaamheid in zijn portefeuille haalde hij een enorme subsidie binnen voor de ‘Wijk van de Toekomst’. ,,Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat we moeten kijken naar ‘gasarme’ opties.” Tijdens de pilot zijn verwachtingen bijgesteld. ,,Je moet de ambities doseren. Maar om de juiste projecten binnen te halen, moet je je nek uitsteken. Dat hebben we gedaan!”

Vreemde start

Dit college kende een vreemde start, maar na de burgemeesterswissel kwam er een goede synergie. ,,Het gaat nu als een komeet,” vertelt Van der Velden. Onze burgemeester voorziet ons van positieve energie en er is hard gewerkt om dossiers als Ten Hove tot een goede oplossing te brengen.” Ook is de wethouder aan de slag gegaan met een aantal fietspaden, de aanleg van de wegen in Speuld en Leuvenum. ,,Ook de Westflank is opgeleverd en zijn de vijvers bij de Maat gerenoveerd (beschoeiing). We moeten blijven uitleggen waarom dergelijke ingrepen nodig zijn.” Van der Velden zou graag nog vier jaar doorgaan. ,,We willen graag bouwen aan de toekomst. Daarmee moeten we onszelf de vraag stellen hoe we de volgende generatie kunnen laten wonen én werken.”

Inzicht

Na jarenlang zelf in de gemeenteraad gezeten te hebben, kreeg Van der Velden de kans om wethouder te worden. Dat gaf hem inzicht in de werkwijze aan de andere kant. ,,Daarmee zie ik hoe belangrijk het is dat de raad juist geïnformeerd wordt. Het ontbreken van kennis, is geen opzet, maar bemoeilijkt het afwegen van het juiste besluit. Tegelijkertijd vind ik het jammer dat het bedrijfsleven zo weinig vertegenwoordigd is in de raad. En onbekend maakt onbemind. Want wie weet hoeveel impact recreatie en toerisme heeft op onze samenleving? Dat werkt door in alle facetten van onze samenleving. In welke mate profiteert ons centrum van toerisme?” Wat Van der Velden betreft moet dat veel beter in kaart worden gebracht waardoor ook de impact zichtbaar wordt als er geroepen wordt dat bedrijven maar moeten verhuizen naar elders. Het aantal bijstandsuitkeringen zijn vorig jaar sterk gedaald, we willen graag deze lijn doorzetten en zijn daarover goed in gesprek met o.a. de BKE."

 

Van der Velden: ,,Het bedrijfsleven is een heel belangrijke partner en verdienen respect voor alles wat ze doen voor Ermelo, vergeet niet wat ze ook doen op het gebied van sponsoring. ,,Ook de discussie over de zondagsopenstelling laait weer op. We hebben hierover vier jaar geleden duidelijk een standpunt ingenomen, hier is door geen enkele partij aan getornd. Afspraak bleef afspraak en dat wil ik ook nu graag vermelden. Vertrouwen, dat is waar het in het hele leven om draait. Het is nog prettiger wanneer je vertrouwen ervaart, daar moeten we zeker verder aan werken.”

Als wethouder wil Van der Velden juist partijen verbinden. ,,Ik dien de samenleving, niet alleen mijn achterban. Dat is het mooie van het wethouderschap. En er kan veel in samenspraak.” Als projectwethouder was Van der Velden betrokken bij IJs in Ermelo, de ijsbaan op ’t Weitje. ,,Dat was nou precies zo’n evenement voor iedereen! Het lukte zonder enig protest. Een gouden greep, dat kan alleen als je met mensen om de tafel gaat.” Hij hoopt dan ook dat er dit jaar een vervolg op komt. ,,Die saamhorigheid is wat Ermelo nodig heeft.”