Hoeveel draagvlak is er na 16 maart nog voor grootschalige opwek?

ERMELO - Vanaf vandaag kan er gestemd worden voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Naast woningbouw is de komst van een aantal windmolens punt van discussie. Temeer omdat het lijkt of de politieke wind draait.

Wat ging hier aan vooraf? Tot december 2017 was de komst van zonneparken en windmolens in Ermelo ondenkbaar. Drie jaar eerder stuurde de lokale politiek een motie van SGP, BBE, CDA en VVD tegen de komst van windmolens op Strand Horst naar de Provincie. Deze motie kreeg uiteindelijk raadsbrede steun. De gemeenteraad kon zich niet vinden in de mogelijke gevolgen van de provinciale Windvisie. Die motie hield stand tot eind 2017. Toen gaf diezelfde raad groen licht voor windmolens. Het was ditmaal geen unaniem standpunt. De SGP vond dat het college niet terug moest komen op de motie. Volgens raadslid Van der Velden kon dat pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op de agenda komen. Daar wilde wethouder Jan van Eijsden destijds niet op wachten. Hij was bang voor ongewenste vertraging waardoor de doelstellingen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en energieneutraliteit niet zou worden gehaald.

Consessies

Een meerderheid van de raad (CDA, ChristenUnie en Progressief Ermelo) steunde de nieuwe plannen van het college. Het buitengebied werd op deze manier opengesteld. Sarath Hamstra stelde destijds: ,,We waren tegen windmolens op Ermelose bodem. Maar gaande dit traject hebben we moeten inzien dat, willen we de klimaatdoelstellingen bereiken, er concessies gedaan moeten worden. Wel moet je dat goed uitleggen naar de burgers waarom je erop terugkomt.” Overigens vallen de windparken van deze omvang onder de bevoegdheid van de provincie. De rol van gemeenten is beperkt. Had men vastgehouden aan de motie van 2014 dan had dit bij de vaststelling van de RES wel degelijk een rol gespeeld. Uiteindelijk werd er in het buurtschap Horst & Telgt een initiatief gestart om langs de A28 windmolens te plaatsen. De gemeente wil dit soort initiatieven omarmen, zeker wanneer er draagvlak is onder de omwonenden.

Verkiezingsprogramma

Afgelopen maanden schreven lokale partijen hun verkiezingsprogramma Hieruit bleek dat CDA, ChristenUnie en Progressief Ermelo vóór de komst van windmolens waren. In januari plaatste Ermelo van Nu de stelling over windmolens en daaruit kwam naar voren dat de andere partijen, inclusief Eén-Ermelo, terughoudend waren over een windpark langs de A28. Ondertussen ligt er wel een plan dat Prowind samen met de buurtvereniging Horst en Telgt heeft ontwikkeld.

Bedenkingen

Ton Brouwer uitte namens BurgerBelangen Ermelo zijn bedenkingen bij de plannen, die bestaan uit 7 windturbines met een tiphoogte van 250 meter. Het haalbaarheidsonderzoek ging namelijk uit van 200 meter hoge windturbines. Daarna draaide het CDA vanwege signalen uit het buitengebied en de nieuwe afstandsnormen. Wethouder Duurzaamheid Leo van der Velden, die het beleid uitvoert, wil graag handelen als betrouwbare overheid. Overigens heeft Van der Velden er nooit een geheim van gemaakt dat zijn achterban, de SGP, heeft nooit staan juichen. ,,Maar de meerderheid van de raad heeft beleid vastgesteld.” Er is nu een MER procedure in gang gezet. Hieruit zal blijken of het überhaupt kan op deze plek op basis van alle wet- en regelgeving die op dat moment van kracht is.

Subsidie

Overigens maakte het TV-programma Eén Vandaag enkele maanden geleden bekend dat er vooral veel subsidie gaat naar de grote investeerders in windparken. Daardoor maken ze grote overwinsten. Het gaat om miljoenen, geld dat eigenlijk bedoeld is om de klimaatdoelen te halen. En de consument draait op voor deze subsidies die weer betaald moeten worden via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit. De vraag is hoeveel draagvlak er nog na 16 maart in Ermelo is voor grootschalige opwek.