Raadsleden Koninklijk Onderscheiden

ERMELO - Dinsdagavond kregen vijf raadsleden een koninklijke onderscheiding. Zij werden onderscheiden voor hun werk in de gemeentepolitiek, en kregen van burgemeester Dorine Burmanje een lintje opgespeld.

,,We sluiten de zittingsperiode van deze raad af,” zei Burmanje. Ze noemde het een bijzondere tijd vanwege de turbulente ontwikkelingen en het vertrek van burgemeester André Baars, de coronamaatregelen, een waarnemend burgemeester en de start van de oorlog in de Oekraïne. ,,Er zijn desondanks een aantal belangrijke besluiten voor de toekomst van Ermelo genomen. Iedereen heeft zijn schouders eronder gezet,” aldus Burmanje. ,,Onder het woningvraagstuk, de afronding van een aantal langlopende dossiers, dan wel ze een end op de rit te hebben gezet. Ook heeft er heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden.”

Afzwaaien

Er werd afscheid genomen van elf raadsleden, zes daarvan waren twaalf jaar of langer raadslid. Bij het CDA Ermelo vertrekken vier mensen: Daphne Visser (2018-2022), Erik van der Weide (2014-2022), Cor Louwerse (2014-2022) en Dick te Brake (2010-2022). Deze laatste werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Ook de ChristenUnie Ermelo kent afzwaaiende raadsleden. Jos van der Deure (2018-2022) en fractievoorzitter Folkje Spoelstra (2010-2022) verlaten de raad. Ook Spoelstra ontving een Koninklijke Onderscheiding. Haar raadswerk begon overigens al in 2006 als fractievertegenwoordiger. In 2018 werd Spoelstra de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de Christenunie.

Op de bres

Bij Progressief Ermelo vertrekken fractievoorzitter Anneke Knoppert (2014-2022) en Alex Kleijnen (2010-2022). Kleijnen maakte zich jarenlang hard voor de minderbedeelden in de samenleving. Zo stond hij op de bres voor de Kledingbank, de Voedselbank en de Parasol. Voor deze activiteiten ontving hij eveneens een Koninklijke Onderscheiding. Evenals de fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo Bart van der Knaap (1997-2022). Hij begon in 1997 als raadslid, destijds voor Gemeentebelangen met de vijfde gedecoreerde Ben Noorloos (2010-2022) die vele jaren aan zijn zijde werkte.

Zilveren Pauw

Speciale dank was er voor Frans Snoek, de nestor van de Ermelose politiek. Zijn politieke carrière begon in 1972. Vijftig jaar lang was Snoek een vaste gast in de raadszaal. Vier jaar geleden ontving hij al een Koninklijke Onderscheiding voor zijn werk. Toen nam hij afscheid, maar kwam terug vanwege het wethouderschap van Leo van der Velden. Zo vervulde Snoek nog een termijn in de raad. Vanwege zijn ongeëvenaarde prestatie ontving Snoek de Zilveren Pauw uit handen van Burmanje.