'Onze moeite is niet voor niets geweest' 

ERMELO - ,,Het lijkt dat onze moeite niet voor niets is geweest,’’ juicht Rikkert Vliek voorzichtig. ,,Het is immers nog niet helemaal zeker, er moet nog gestemd worden. Maar, dit is wel het doel van al het werk wat we afgelopen weken hebben gedaan. Is toch niet voor niets geweest.’’ Vliek windt zich nog op als hij vertelt over het gebrek aan communicatie van de gemeente Ermelo met haar inwoners. ,,De communicatie deugt van geen kant. Zo’n besluit nemen zonder uitleg en zonder informatieavond, dat is toch absoluut onmogelijk. Zo ga je toch niet met elkaar om?’’ Vliek is blij dat het ‘feest’ vooralsnog niet doorgaat. ,,Maar wat het op lange termijn gaat doen, weet je maar nooit.’’

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind maart besloten voorkeursrecht te vestigen in het gebied rond de Buitenbrinkweg, grofweg van bungalowpark De Doppenberg richting De Horsterhoeve in Ermelo. Dit gebied is gevolg van de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’, die in 2021 is aangenomen. Hierdoor zijn verschillende zoekzones in kaart gebracht. De begeleidingsgroep, met afvaardiging uit gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie heeft nu een succesvolle zone gevonden. Het is aan nu de gemeenteraad om het voorlopige voorkeursrecht definitief te maken. Maar dat lijkt nu zo goed als van tafel. De kersverse coalitie van het CDA, de ChristenUnie en Eén-Ermelo zet een streep door de vestiging van het voorkeursrecht op honderden percelen in het buurtschap, waarmee het oude college de weg vrij wilde maken voor grootschalige woningbouw. ,,De vraag naar woningen is helder, maar de wijze waarop dit zou moeten gebeuren niet,” zei Liesbeth Urbach namens de ChristenUnie tijdens de politieke tafel. Ze noemde het een onwenselijke situatie en wil dat het voorkeursrecht eraf gaat en dat er gesprekken komen met de buurtvereniging om gezamenlijk plannen te maken.

Zienswijzen

Meer dan tachtig zienswijzen werden er ingediend. ,,Met het heffen van het voorkeursrecht is er slechts een zoekgebied voor grootschalige woningbouw veiliggesteld. Er zijn bezwaren ingediend, bijvoorbeeld vanwege de das,” reageerde Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo). ,,Maar ik zie het causale verband niet met het heffen van het voorkeursrecht.” Wel zal dit te zijner tijd meewegen met de realisatie van woningbouw. Henri Luitjes (Eén-Ermelo) maakte er maar gelijk een spoiler alert van. ,,Wij zullen het heffen van het voorkeursrecht niet steunen.” Deze partij, die nieuw in de gemeentepolitiek is, wil grootschalige woningbouw aansluitend aan de bebouwde kom. Bouwen in Horst-Noord past niet in de visie van de nieuwe coalitie. De gemeenteraad zal hier op 15 juni over besluiten.