Samenleving moet gespaard worden 

ERMELO – Woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie presenteerde vrijdag het coalitieakkoord. Daarbij beloofden de fractievertegenwoordigers dat de lokale lasten – los van de inflatie - niet verhoogd worden. Ermelo moet een gemeente zijn waar niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. ,,De hand gaat op de knip,” aldus Henri Luitjes namens Eén-Ermelo.

Er zal flink moeten worden bezuinigd. ,,Maar dat gebeurt op een manier die de samenleving het minst raakt,” belooft Luitjes. Hij zegt dat er lucht in de begroting zit, waardoor dit kan. Daarnaast staat er in het coalitieakkoord dat men streeft naar minder OZB-verhoging om de inwoners te compenseren voor de (te) grote verhogingen van de afgelopen jaren. Ook wil men met externe hulp de financiële ontwikkeling binnen het sociaal domein transparant maken zodat daar vervolgens meer financiële sturing mogelijk is. Door een wethouder minder aan te stellen wordt er in elk geval structureel € 83.000,- euro bezuinigd.

Donkere wolken

De nieuwe coalitie wil vooral de burgers sparen, maar hoe verhoudt zich dat met de donkere wolken die er boven Ermelo hangen waar het gaat om de herverdeling van de gemeentegelden? Dit dorp is een van de gemeenten in Nederland die het hardst worden getroffen. Het nieuwe college krijgt in elk geval de uitdaging om een concreet plan te ontwikkelen om €1,9 miljoen te besparen op het Sociaal Domein. Zo moet er een plan komen om meer mensen te bewegen vanuit de bijstand door te stromen naar (betaald) werk. Ook moet er kapitaal worden aangetrokken voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

Ecopark

De nieuwe coalitie heeft een ambitieus plan om een duurzaam bedrijventerrein bij de A28 te realiseren. Dit ecopark is bedoeld voor Ermelose bedrijven die nu niet verder kunnen groeien. Ook wil men dit terrein gebruiken om bedrijven van Kerkdennen te helpen verplaatsen. Hierdoor zou Kerkdennen sneller kunnen verkleuren naar woonwijk. ,,We hebben de ambitie om de komende acht jaar minstens 1.000 woningen te realiseren. Met de bouw van deze woningen kan onze jeugd beter ‘starten’ en ouderen en jonge gezinnen kunnen beter doorstromen naar passende koop- en huurwoningen,” zo meldt de coalitie. Na de sloop van zwembad en sporthal Calluna komt deze locatie beschikbaar voor tijdelijke woningen bedoeld voor starters.