Fractievoorzitter pleit voor meer controle op hoeveelheid asielzoekers 

ERMELO/ REGIO – Begin deze week stuurden 24 lokale VVD-fracties een brandbrief aan hun Tweede Kamerfractie. Men wil dat het asielbeleid van het kabinet wordt aangepast. De gemeenten zitten er niet op te wachten dat ze net als Tubbergen gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. De Ermelose fractie deed niet mee aan deze actie. ,,Nee,” zegt fractievoorzitter Herma van der Weide. ,,Samen aan de slag blijven en je houden aan afspraken die gemaakt zijn.”

Natuurlijk ziet Van der Weide de enorme instroomcijfers en de problemen die dat met zich meebrengt. ,,Als we niet willen dat mensen op straat slapen, moeten we er voor zorgen dat de AZC’s sneller doorstromen, maar ook de hoeveelheid mensen die hier komen zien te verminderen.” Volgens de Ermelose fractievoorzitter heeft alles met elkaar te maken. ,,Het door de rechter opgelegde verbod op het bouwen van huizen, omdat er nu eerst daadwerkelijk moet worden gewerkt aan het stikstofprobleem, speelt hierbij ook een grote rol.”

Mensenrechten

Er is veel discussie rond het asielbeleid. Duidelijk is dat Ter Apel vol zit en er een gebrek aan plaatsen is in AZC’s. Van der Weide: ,,Wij blijven inzetten om op een verantwoorde manier de mensen die wel recht hebben op asiel een goede plek in de samenleving te geven.” Volgens Van der Weide moet er iets gedaan worden aan de vluchtelingenstroom. ,,Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er minder mensen hier komen om asiel te vragen? Het is een wereldwijd probleem waar we met z’n allen fors mee aan de slag moeten blijven. Wij denken dat daar nog een tandje bij moet.” Ze denkt hierbij aan het daadwerkelijk snel laten vertrekken van mensen die hier niet mogen blijven. ,,Controle dus, structureel op en over de hoeveelheid mensen die hier komen.”