Nieuwe naam voor frisse start

ERMELO - De naam BurgerBelangen Ermelo is definitief geschrapt uit de Ermelose politiek. Raadslid Han Wilhelm gaat verder onder de naam 'HEE22'. Dit is begin deze week geregistreerd bij de griffie van de gemeenteraad. ,,De naam staat, een passend logo is in ontwikkeling," meldt Wilhelm. HEE22 is de autonome voortzetting van BurgerBelangen Ermelo, dat in mei van dit jaar werd ontbonden. Ter ondersteuning van Wilhelm worden op 7 september Nicolette Heijmans en Onno Wolters voorgedragen om door de raad benoemd te worden tot fractievertegenwoordigers van HEE22.

,,HEE22 staat voor HEerlijk Ermelo 22 of nog vollediger voor: Heerlijk Eerlijk Ermelo 22," legt Wilhelm uit. Maar de onderliggende betekenis gaat volgens hem nog verder. ,,Het gaat om Herstel van vertrouwen in de politiek. Om Empowerment, de energie en kracht waarmee wij politiek willen bedrijven. En om de Ervaringsdeskundigheid, die wij meenemen uit ons politieke verleden. Het getal 22 staat natuurlijk voor het jaar waarin we met een frisse start beginnen én symboliseert het aantal raadsleden inclusief voorzitter." Wilhelm doet er nog een schepje bovenop. ,,Hee!’ is natuurlijk ook de kritische roep die wij steeds opnieuw willen laten horen in de politiek: ‘Hee, waar zijn we mee bezig?" zegt hij lachend, maar toch met een serieuze ondertoon.

Geschiedenis

De Vereniging BurgerBelangen Ermelo is in 2013 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Gemeentebelang en Dorpspartij Ermelo. De partij heeft sinds 2014 met drie zetels zitting gehad in de raad. Maar dat eindigde vlak voor de verkiezingen in 2022 met een boel geruzie. Er kwam in februari zelfs een raadsvergadering waaraan BurgerBelangen Ermelo gesplitst deelnam. Na dagen van intern geruzie en onderzoek naar juridische status werd er gekozen voor BurgerBelangen Ermelo-a en BurgerBelangen Ermelo-b. Na de verkiezingen werd uiteindelijk alleen lijsttrekker Han Wilhelm gekozen in de huidige raad. Er volgde voor de partij een bijzondere Algemene Ledenvergadering waarbij de vereniging formeel ontbonden werd. Daarna kon de eenmansfractie onafhankelijk verder. Vervolgens is ervoor gekozen om na het zomerreces onder de nieuwe naam HEE22 verder te gaan. Wilhelm besluit: ,,Het Verkiezingsprogramma 2022-2026 van BurgerBelangen Ermelo is voor de fractie van HEE22 leidend. Daarmee doen we volledig recht aan de kiezers die op ons hebben gestemd. Ze kunnen erop vertrouwen dat we ons krachtig, kundig en kritisch blijven opstellen in de lokale politiek."