SGP dient motie in om inkoopbeleid aan te scherpen

ERMELO – Lokale ondernemers verdienen meer kans in het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente Ermelo. Dat is wat de SGP beoogt met de motie die vanavond wordt ingediend. ,,Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het inkoopbeleid, maar dat hoeft niet perse elektrisch vervoer te zijn,” legt fractievoorzitter Leo van der Velden uit. ,,Een lokale ondernemer is duurzamer omdat deze minder kilometers hoeft te maken en dat past in de hele stikstofdiscussie.”

Het nieuwe inkoopbeleid vermeldt wel de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, het zogenaamde social return, en het geeft een grotere keuzemogelijkheid om maatschappelijk verantwoord in te kopen. ,,Maar er wordt nauwelijks gekeken naar het lokaal ondernemerschap. En dat kan bijvoorbeeld door ondernemers goed te informeren,” weet Van der Velden. Daarom komt hij met een aanpassing door middel van een motie.

Aanscherpen

Volgens de voormalig wethouder is het belangrijk dat je als gemeente goed weet wat er te koop is bij je lokale ondernemers. ,,Natuurlijk zijn er grote aanbestedingsprocedures, maar daarnaast kunnen lokale ondernemers prima op onderdelen inschrijven en in opdracht van de gemeente aan de slag gaan. Dat kan door hierin het duurzaamheidsaspect vast te leggen. Als er een ondernemer in de bouw iedere dag kilometers moet rijden om op de locatie te komen, kan hij nog zo duurzaam werken, maar dan is de uitstoot groot. Iedere kilometer die een lokale ondernemer niet hoeft te rijden is een gunstige besparing.” Bij vaststelling van het nieuwe inkoopbeleid is het aan de raad om het aan te scherpen. ,,Nu is het moment en ik hoop dat andere partijen zich hierin kunnen vinden,” aldus Van der Velden.