'Ik zal medewerkers nooit verplichten op zondag te werken'

ERMELO - De gemeenteraad heeft met een nipte meerderheid besloten dat de supermarkten en Kampeerwereld Hendriks op zondagen van 12 tot 18 uur hun deuren mogen open. Na hoofdelijke stemming werd het initiatiefvoorstel van Progressief Ermelo met elf stemmen voor en negen stemmen tegen aangenomen.

,,Jammer dat Progressief Ermelo zo’n controversieel onderwerp op de agenda heeft weten te zetten. Een initiatief als deze kan leiden tot polarisatie,” zei Cor Louwerse (CDA). ,,Het standpunt van de SGP zal voor niemand een verrassing zijn,” vervolgde Leo van der Velden (SGP). Aanvaard de rustdag als een geschenk van boven.” De pleidooien van CDA, SGP en ChristenUnie om de zondagsrust te respecteren hielpen niet meer. Vanaf nu mogen supermarkten en Kampeerwereld Hendriks op zondagmiddag open. ,,Dat is zoals een hybride-akkoord werkt,” legde Henri Luitjes (Eén Ermelo) uit. Bij de vorming van een nieuwe coalitie bleek er op dit punt geen eenduidigheid. Daarom is het uiteindelijk een initiatiefvoorstel vanuit PE geworden.

Praktijk

Wat dat in praktijk zal betekenen, moet nog blijken. Zeker is dat er de afgelopen periode al mensen hun boodschappen op zondag lieten thuisbezorgen en dat er mensen naar Harderwijk gingen om boodschappen te doen. Uiteraard zagen eigenaren van lokale supermarkten dat met lede ogen aan. ,,Wij zijn dienstverleners in hart en nieren,” legde Sander Berntsen (PLUS Berntsen) al eerder uit. ,,Als wij een behoefte zien dan willen we daar graag in voorzien.” Toch laat hij ook weten dat hij veel respect heeft voor mensen die zondagsrust willen, ook onder zijn medewerkers. ,,Iedereen is mijns inziens vrij om ook deze dag te beleven op eigen gekozen manier.” Berntsen heeft geen haast met het openen op zondag. ,,Het moet eerst even landen,” aldus Berntsen. ,,Ik heb mijn medewerkers middels een interne briefing heb laten weten te inventariseren wie er graag zou willen werken. Daarnaast heb aangegeven medewerkers nooit en te nimmer te verplichten of ook maar iets onder druk zal zetten om op zondag te werken als men dat niet wil vanwege geloofsovertuigingen.”