Hogere WOZ-waardestijging

ERMELO – Gemiddeld genomen betalen huizenbezitters minder Onroerend Zaak Belasting dan vorig jaar. Dat komt doordat het college met ingang van 2023 een nadere methodiek van belastingheffing OZB hanteert. Nu blijkt echter dat de waarde van de woningportefeuille in omvang is gestegen met 20% waardoor er meer geld wordt geïnd dan noodzakelijk voor de begroting.

Deze meeropbrengst is het gevolg van een hogere gemiddelde WOZ-waardestijging van woningen. Uit de analyse van getaxeerde woningen blijkt dat de waarde van de woningen in Ermelo meer is dan de gemiddelde stijging van 13,5%, namelijk 15%. Dat was niet te voorzien toen de tarieven werden vastgesteld. Nu het definitieve percentage van woningstijging bekend is, is het mogelijk om de belastingtarieven alsnog te herrekenen en gecorrigeerde aanslagen op te leggen. Volgens wethouder Hugo Weidema gaat het om enkele euro’s per pand. ,,Als we dat gaan doorvoeren zijn de kosten echter zo hoog. Moeten we een kwartje uitgeven aan administratiekosten om een dubbeltje terug te betalen?” Weidema wil dit liever verrekenen met de aanslag van volgend jaar.

Nieuwe rekenformule

De wethouder benadrukt dat het verschil nihil is vergeleken met een jaar eerder. Nu gaat het om een bedrag van € 130.000,00, terwijl het vorig jaar om vijf ton ging. ,,Dat komt door de nieuwe rekenformule A * B = C, waarbij de A de totale waarde van de woningportefeuille is, de B het belastingtarief en C de totale benodigde opbrengst aan onroerend zaakbelasting gedurende het belastingjaar.

Belangrijk onderwerp

Onroerendzaakbelasting is een belangrijk onderwerp voor burgers. Bij de meerjarenbegroting is de indruk gewekt dat in een tijd van hogere lasten, de gemeente Ermelo er juist voor zorgt dat de lasten dalen. Weidema begrijpt dat de teveel betaalde OZB dan ook moeilijk uit te leggen valt. ,,We stellen de begroting in november vast en hebben alleen de 3% inflatiecorrectie toegepast. Wat we niet konden voorzien is dat de WOZ waarde zo sterk gestegen was.” Overigens is ook het aantal woningen met 430 in Ermelo uitgebreid. Hierdoor komt er nog € 160.000,00 extra binnen aan OZB.