'Eén Ermelo beschermt zijn wethouder'

ERMELO - Twee jaar geleden struikelde Ermelo over een negatieve bestuurscultuur. Een intern onderzoek heeft daarna gezorgd voor (zelf) reflectie. Een nieuw college, een bijna nieuwe raad met een nieuwe lokale partij moesten zorgen voor openheid en transparantie. Toch zijn er signalen dat de gemeenteraad opnieuw onjuist is geïnformeerd. En weer is het langlopende dossier van eendenslachterij Tomassen Duck-To het onderwerp.

Twee lokale politieke partijen hebben hun vraagtekens bij de manier waarop de raad is geïnformeerd over een belangrijk raadsvoorstel. Evelien Kars van Progressief Ermelo en Han Wilhelm van HEE22 hebben het vermoeden dat de raad onjuist is geïnformeerd over de behandeling van de vergunningaanvraag van de eendenslachterij. Het gaat hierbij om het van de agenda halen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Dat gebeurde op 29 maart tijdens de raadsvergadering. ,,Een keuze ten gunste van Tomaten Duck-To, maar wellicht ook in het voordeel van het college,” zegt Wilhelm.

Van de agenda

,,Het college deed het voorstel om dit onderwerp van de agenda te halen. De argumenten die het college gebruikt zijn gericht op een vaststaande uitkomst, namelijk de uitkomst op de vraag: Hoe kan het verzoek toch verleend worden,” aldus Evelien Kars. ,,Het voelt vreemd,” vult Wilhelm aan ,,Het college was toen al in het bezit van een advies van de door de raad ingeschakelde deskundige Marcel Soppe. Maar het werd niet voorgelegd aan de raad.” Beide raadsleden vragen zich dan ook af of het college relevante informatie heeft achtergehouden die nodig was voor de beoordeling van de agendering en behandeling van het raadsvoorstel over de omgevingsvergunning.

 Relevante informatie

Dit advies is echter niet voorgelegd aan de raad in het voorstel terug te trekken. ,,Heeft u hiermee niet relevante informatie die nodig is ter beoordeling van de agendering en behandeling van het raadsvoorstel over de omgevingsvergunning Tomassen Duck-To achterwege gelaten voor de raad”, zo vragen de fractievoorzitters van de twee partijen zich af. Volgens Wilhelm is de raad nu twee maal verkeerd geïnformeerd. De fractievoorzitter van HEE22 noemt het een truuk die uit de hoge hoed werd getoverd en doelt hiermee op de vergunning voor het terrein aan de Fokko Kortlanglaan 112 en 122 die wethouder Hugo Weidema ineens ter tafel bracht. Het verlenen van die vergunning is volgens hem niet terecht omdat het college in dit geval zich niet kon beroepen op een besluit op grond van de zogenaamde kruimelgevallenregeling. ,,Dat heeft Soppe bevestigd. Mede omdat de rechter al een uitspraak had gedaan dat deze twee deellocaties tot de ‘bedrijfsactiviteiten’ behoorden.” Wilhelm is dan ook zeer verbaasd dat de gemeente ineens een vergunning heeft afgegeven voor de termijn van vijf jaar.

Achterkamertjespolitiek

Kars en Wilhelm vinden het op zijn minst bijzonder dat bezwaarmakers en de commissie voor bezwaarschriften eerst waren geïnformeerd alvorens de raad te informeren. ,,Met welk doel?” zegt Wilhelm schouderophalend. ,,De stichting Doeh had de informatie al via de advocaat ontvangen.” De fractievoorzitter van HEE22 noemt het toch een vorm van achterkamertjespolitiek. En juist dit was een veelbesproken punt tijdens de verkiezingen een jaar geleden. ,,Eén Ermelo zal dit ontkennen, maar die beschermt zijn wethouder. Wel kan ik zeggen dat de fractievoorzitter Henri Luitjes vaker contact met Soppe had dan de raad.” Ermelo van NU heeft de fractievoorzitter van Eén Ermelo hierover vragen gesteld. Luitjes laat echter weten dat hij met vakantie is. Inhoudelijk gaat hij hier niet op in.