Raad is verdeeld over Ermelose mogelijkheden

ERMELO - Woensdagavond wordt er oordeelsvormend vergaderd over het realiseren van een tijdelijke AZC, een tijdelijke noodopvang of een opvang voor minderjarige asielzoekers.

Eind vorig jaar zat er nogal druk op het tempo waarin er in Ermelo een noodopvang wilde realiseren. Naar aanleiding van het verzoek van de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel om asielzoekers te huisvesten, kondigde toenmalig burgemeester Dorine Burmanje aan dat er een noodopvang zou worden gerealiseerd op een voormalig sportveld aan de Horsterweg. Daar zaten alleen haken en ogen aan. Tegelijkertijd is de situatie in Ter Apel schrijnend. Er is een nog hogere instroom dan gepland. Het COA heeft dan ook liever vandaag dan morgen nieuwe opvangplekken. ,,We doen een uitvraag aan de Ermeloërs,” zei burgemeester Hans van Daalen. ,,We hebben de keuze gemaakt om de doelgroep open te laten en aan de hand van beschikbare locaties een besluit te nemen.”

AZC

Een AZC is voor Eén Ermelo niet aan de orde. ,,Onze voorkeur gaat naar tijdelijke maatregelen,” aldus fractievoorzitter Henri Luitjes. Rolf Wolbers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) legt uit dat er heel veel jongeren die door hun ouders naar Europa gestuurd worden ‘gokken’ op gezinshereniging. ,,Het gaat om kinderen tussen de 13 en 17,5 half jaar, vaak uit veilige landen.” Ouders hopen dan later te kunnen nareizen. Deze kinderen hebben ook recht op onderwijs. ,,Het zou gaan om 50 tot 80 kinderen om op te vangen,” aldus Wolbers. De SGP Ermelo heeft de voorkeur voor opvang van alleen reizende jongeren. Hij wil vooral kijken waar risico’s zijn en waar het dorp goed in is. ,,Een aantal van driehonderd is niet waar wij in Ermelo voor aan de lat zouden moeten staan,” zegt fractievoorzitter Leo van der Velden. ,,Kijk goed naar wat we aankunnen. We kunnen perspectief bieden aan jongeren. We moeten ons deel pakken als dat nodig is, maar laten we doen waar we goed in zijn. Concreet: ja, we gaan meewerken aan de optie om jongeren op te vangen. De andere opties niet.”

'Mijn hart huilt'

Daar denkt de VVD anders over. ,,Noodopvang moet kunnen,” zegt fractievoorzitter Herma van der Weide (VVD). Ze heeft moeite met de opvang van alleen reizende kinderen. ,,Mijn hart huilt. Die kinderen worden door hun ouders op het vliegtuig gezet. Het kan toch niet zo zijn dat we dit blijven faciliteren. Dit is toch verschrikkelijk.” Van der Weide noemt het ‘mensensmokkel’ en zegt dat dit in een groter verband opgelost worden.

Sturing

De meeste raadsleden dringen aan op enige spoed in de keuze van locatie en doelgroep. ,,Als u weet welke opties er zijn, dan willen we daar graag in meekijken. Dan geeft dat al wat sturing,” zegt fractievoorzitter Liesbeth Urbach namens de ChristenUnie. De raad wordt een krediet gevraagd van honderdduizend euro voor onderzoek naar mogelijkheden voor opvang van asielzoekers. ,,We kunnen u een shortlist met verschillende voorstellen voorleggen,” vult burgemeester Hans van Daalen aan. Het kan dan gaan om de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum, de noodopvang van rond de driehonderd vluchtelingen en de opvang van alleenreizende minderjarige vluchtelingen.