Ermelose raad voert Motie van Treurnis uit

ERMELO – De kennismakingsbijeenkomst met Gelderse gedeputeerde Ans Mol, die geheel in het teken stond van het Windpark Horst en Telgt, leidt tot veel discussie binnen de Ermelose politiek. Niet zozeer het windpark is hetgeen waarover het gesprek gaat, maar wel of het geschaard moet worden onder achterkamertjespolitiek of dat er sprake is van een informatieavond (diversenavond).

Het bezoek, gehouden zonder kennisgeving aan zowel de inwoners als de lokale pers, heeft kwaad bloed gezet bij de lokale partij Eén-Ermelo. Deze coalitiepartij vindt dat mensen nu niet de kans hebben gehad hun stem te laten horen. Windpark Horst en Telgt is een buitengewoon gevoelige kwestie. Het leidde in maart zelfs tot een Motie van Treurnis, ingediend door Eén-Ermelo en ondersteund door CDA, SGP, VVD en HEE22. Zo uitte de raad de teleurstelling over het niet meenemen van het Ermelose standpunt om het aantal windmolens terug te brengen. Men wilde in gesprek met de provincie met als doel om over dit onderwerp als één overheid naar buiten te kunnen treden.

Werkbezoek

Afgelopen woensdag werd dit gesprek gehouden tijdens een diversenavond, een avond voor raadsleden die kan worden benut voor bijvoorbeeld een werkbezoek of een informatiebijeenkomst. Wat deze bijeenkomst opmerkelijk maakte, was het gebrek aan aankondiging. Dat leidde bij één-Ermelo tot verontwaardiging. ,,Dit soort heimelijke – niet openbaar aangekondigde - bijeenkomsten schaden uiteindelijk het vertrouwen dat de burger heeft in het openbaar bestuur van onze gemeente," zegt Henri Luitjes van één-Ermelo. ,,Het is tijd voor verandering. Wij dringen er bij de gemeenteraad (waarin deze partij vertegenwoordigd is met 5 zetels red.) op aan om open te communiceren over waar de gemeenteraad precies over praat en om te benadrukken dat iedereen welkom is bij deze gesprekken. Want hoewel het formeel gezien openbaar was, beweert de fractievoorzitter van Eén-Ermelo dat dit alles weg heeft van 'achterkamertjescultuur'. Luitjes: ,,Transparantie is de eerste stap naar vertrouwen. Het is tijd om de gordijnen open te trekken en licht te schijnen op de besluitvorming binnen onze gemeente." En daar slaat Luitjes volgens de persvoorlichter de plank mis. De avonden zijn slechts informatief, er is geen sprake van besluitvorming. Zij onderschrijft dat de kennismaking met de Gedeputeerde en de raad geen besloten bijeenkomst was. ,,Immers ook de klankbordgroepleden Windpark Horst en Telgt en de initiatiefnemers waren voor de kennismaking uitgenodigd. Alleen, net als bij alle andere diversenavonden, is de agenda niet actief gepubliceerd.” De term 'achterkamertjes' is wat haar betreft hierop niet van toepassing.