Vraagtekens bij werkwijze Kadernota

ERMELO – Exact een jaar geleden viel er een regen aan moties bij de behandeling van de Kadernota in Ermelo. De raad concludeerde dat dit niet de juiste werkwijze was en trok daar lering uit. Toch zijn de raadsleden van Progressief Ermelo, VVD Ermelo, SGP Ermelo en HEE’22 opnieuw teleurgesteld. De coalitiepartijen Eén Ermelo, CDA en ChristenUnie laten de oppositie geen ruimte om bij de behandeling van de Kadernota 2025 (gemeentebegroting) ambtelijke deskundigheid in te zetten.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) diende daarom woensdag een motie in om volgende week de vergadering eerder te beginnen om zo maximale zorgvuldigheid te betrachten bij de besluitvorming. Ook wilden ze advies kunnen krijgen waaruit blijkt of de voorstellen haalbaar zijn, wat de gevolgen zijn en of de voorstellen juridisch en wettelijk in orde zijn. Die motie zorgde voor een pittige discussie waarbij oppositie en coalitie elkaar niet vonden.

Lastig te begrijpen

Kars: ,,Het gaat om miljoenen euro’s en er komen naar verwachting meer dan twintig voorstellen vanuit partijen voor nieuw beleid of het maken van financiële keuzes. Als gemeenteraad hebben we een grote verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan en dit goed te wegen.” Voor de oppositiepartijen is het lastig te begrijpen waarom de andere partijen dit niet steunen.

Framing

Henri Luitjes (EénErmelo) gaat vier moties indienen en die heeft hij al getoetst bij de ambtelijke organisaties. ,,Het zijn financiële moties en het is belangrijk te weten dat ze technisch haalbaar zijn.” Hij heeft de moties al een week geleden neergelegd bij het college zodat deze daar ook kennis van heeft. ,,Zo kun je dus beoordelen wat wel of niet kan.” Hij noemt het een doodnormaal proces en ziet geen toegevoegde waarde om ambtenaren in de politieke arena te brengen. ,,Ik merk dat er heel veel gewicht wordt gegeven aan de moties. Een motie is geen besluit. De daadwerkelijke besluitvorming vindt bij de begroting plaats,” vulde burgemeester Hans van Daalen aan. Het pijnpunt zit hem in het feit dat de moties ingediend worden door de coalitie waardoor er al een meerderheid voor is. Pieter Stam (SGP) maakte dit woensdag bespreekbaar. ,,Je slaat zo het dualisme dood.” Cor Louwers (CDA) vindt het heel vervelend dat er gesproken wordt over framing oppositie versus coalitie. ,,Geld is een coalitie afspraak. We zitten hier samen in de raad. Laten we het puur op de inhoud bekijken.” Hij beroept zich meermaals op het coalitie akkoord. ,,Maar hoe kijkt u dan naar het budgetrecht van de raad? We moeten keihard werken om aangehaakt te blijven,” besloot Kars. De motie werd woensdagavond verworpen.