Gemengde gevoelens over windenergie

ERMELO - Voldoende wind en zon op de laatste zaterdag van mei tijdens de 'PE in het Dorp' actie. Progressief Ermelo is met inwoners van Ermelo in gesprek gegaan over energie besparen, zonne- en windenergie. De directe aanleiding hiervoor is de evaluatie in de gemeenteraad van het Klimaatuitvoeringsprogramma. ,,Over het algemeen is het een onderwerp dat leeft bij de mensen die we gesproken hebben," zegt fractievoorzitter René Arts.

Voor buitenshuis zijn er genoeg ideeën: ongeveer een derde van de ondervraagden denkt dat Ermelo best wat minder straatverlichting kan hebben, dat deze verlichting door led-lampen vervangen kan worden en door verlichting met bewegingsmelders. Winkels zouden in de winter hun deuren dicht moeten houden. Grotere besparingen zijn te halen door het isoleren van woningen en bedrijven. Het 'inpakken' van huizen zoals UWOON nu doet met de 160 huurwoningen in wijk Zuid welke ze aan verduurzamen zijn wordt als voorbeeld genoemd.

Bewust worden

Educatie wordt als een goed middel gezien om mensen bewust te maken, dit kan al bij kinderen beginnen. Alle ondervraagden zijn voorstanders van zonne-energie, waarbij enkelen wel kanttekeningen plaatsen bij panelen op monumentale panden. De meeste mensen zien niets in velden met zonnepanelen; men ziet liever koeien in de wei. Men verwacht dat een duurzaamheidslening voor isoleren of zonnepanelen mensen wellicht over de streep kunnen trekken wat betreft de financiering.

Windenergie

De meningen variëren, echter bijna de helft geeft aan voor windenergie te zijn. Ze zien de windmolens dan bij voorkeur langs de snelweg geplaatst; niet in het centrum, in bebouwd gebied of elders in het buitengebied. Argumenten van voorstanders zijn: bij de snelweg is er toch al lawaai en hoewel enkelen ze erg lelijk vinden, weegt het voordeel van schone energie op tegen het nadeel. Een enkeling noemt dat het ook in het bos kan, boven de boomtoppen uit want daar zouden geen vogels vliegen. Anderen spreken dit juist tegen: onvoldoende wind. De tegenstemmers en weifelaars vinden het landschapsvervuiling, niet goed voor het toerisme, het maakt lawaai, haalt het zoveel rendement dat het de landschapsvervuiling waard is? Deze mensen vinden dat het wel in zee kan of in Flevoland.

Alternatieven

Als alternatieven voor zonne- en windenergie werd biomassa (verbranding, vergisting, vergassing van natuurlijke materialen) genoemd, volgens de een dan alleen met restproducten uit de industrie en landbouw terwijl een ander zei dat er in Ermelo kapbossen aangelegd zouden moeten worden waarvan het hout verbrand kan worden in een biomassacentrale en ook werd warmte-koude opslag op de bedrijventerreinen genoemd. Een laatste tip van een van de ondervraagden: zet een windboom op het Pauwenplein waar de mensen hun mobiel en fiets gratis kunnen opladen.