Fracties vullen wensenlijstje College

ERMELO - Het ging deze week in de commissievergadering Infrastructuur en Ruimte vooral over kunst. Kunst met een grote K en met een kleine k. Er blijkt geld over te zijn van de werkzaamheden binnen het Centrumplan, en dat mag worden besteedt.

De commissie mocht een wensenlijstje opstellen voor het Centrumprogramma om dat geld te besteden. Na afrondding van de lopende projecten Centrumplan heeft het college besloten dat dit geld ingezet kan worden voor het centrumplan. Er is een voorstel op drie hoofdpunten gedaan waar dit geld voor kan worden gebruikt. Een van de hoofdpunten zijn ideeën die passen binnen de inrichting van het openbaar gebied. Er is al geld besteed aan tien stuks bijzondere verlichtingselementen met een bankje er omheen. Hiervoor is 250.000 euro beschikbaar. Daarnaast is er vijftigduizend euro beschikbaar voor een waterelement. De fracties mochten met voorstellen komen over de voorgestelde 6 kunst/speelobjecten ter waarde van honderdvijftigduizend euro. En daar hadden de fracties goed over nagedacht.

Solar Trees

Anneke Knopptert van Progressief Ermelo stelde voor om op het Raadhuisplein een watertappunt te plaatsen. ,,Niet op het Pauwenplein, dat is een verblijfsplein. Het Raadhuisplein is immers aangewezen als het evenementenplein.’’ In het kader van de duurzaamheid stelde ze het college voor om Solar Trees te plaatsen. Knoppert: ,,Zonnepaneeltjes als blaadjes en dan stopcontacten plaatsen bij de bankjes waar gasten bijvoorbeeld ook hun telefoon kunnen opladen.’’ Over de kunst had PE niet alleen het idee om ook kunst voor kinderen te plaatsen en daarbij kinderen te laten meedenken, maar ook kunst die elders in de gemeente onzichtbaar staat te zijn naar het centrum te halen. Leo van der Velde (SGP) herinnerde de wethouder er nog maar eens aan dat door de vorige wethouder was belooft om een openbaar toilet mee te nemen in de plannen bij de werkzaamheden in het centrum. De SGP vond dat de gemeente vooral naar de recreanten moest kijken. ,,Straal gastvrijheid uit, laat zien dat we bewust aan deze doelgroep gedacht hebben.’’ Daarbij sloot hij aan bij het voorstel van PE, maar dan ook een tappunt op het Molenaarsplein. Ook vroeg Van der Velde zich af waarom er geen prullenbakken in het centrum staan. ,,Het wordt tijd dat dáár eens wat aan wordt gedaan.’’ Karel de Greef (CDA)vond het opmerkelijk dat er voor het waterelement eerst twee ton gereserveerd was en nu nog maar vijftigduizend euro. Overigens wilde het CDA aangeven dat een waterelement ook nadelen zou kunnen hebben. De Greef vond anderhalve ton voor zes beertjes van Anneveld of zes hondenuitwerpselachtige vormen wel heel veel geld. Ook hij stelde voor dat de gemeente kunst van elders uit de gemeente naar het centrum te halen. ,,Of, wellicht iets te laten maken wat onze identiteit weergeeft en dat dit dan misschien ook wel mooi is voor kinderen.’’ Bart van der Knaap (BBE) stelde voor om verplaatsbare bomen te gebruiken, zodat bij evenementen er extra flexibiliteit gecreëerd kan worden.

Kunst mag wat kosten

Wethouder Jan van den Bosch reageerde positief op de gedane voorstellen. ,,Ik krijg energie van al die suggesties. Mooi, daar kunnen we wel mee verder.’’ Hij kon zich wel vinden in het voorstel om eigen kunstwerken naar het centrum te halen en zou dit laten onderzoeken. ,,Er staat best wel kunst op plekken die uit het zicht zijn.’’ Over het beschikbare bedrag gaf hij aan: ,,Als we kwaliteit willen hebben, dan weten we dat dit ook wat kost. Dat moeten we er dan ook voor over hebben.’’ De fractie van BBE vond dat er zorgvuldig met het Beertje van Anneveld en het Leugenbankje moest worden omgegaan. ,,Immers, het zijn geschenken van burgers en daar moet je dankbaar voor zijn.’’ Als aanvulling op de Solar Trees van PE gaf de wethouder aan dat de nieuwe verlichting Ledverlichting zou worden. Van der Velde gaf de wethouder nog mee dat we in Ermleo een wereldspeler hebben op verlichtingsgebied. Een ondernemer die op wereldniveau grote evenementen verlicht. Rob Bosshouwers, de gemeentelijk projectleider voor de werkzaamheden aan het centrum kon nog melden dat er binnenkort prullenbakken geplaatst zullen worden. Ook was er rekening gehouden met de aanleg van krachtstroom.