Fractievoorzitter wacht eindeloos op antwoord

ERMELO - Fractievertegenwoordiger Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo is furieus op wethouder Van den Bosch van Ruimtelijke Ordening (CDA). Weer moet Wilhelm eindeloos wachten op antwoord op zijn vragen. Eerder betrof het zijn vragen over de (ver-)bouwplannen van de Hema. De reactie van het college liet toen bijna een half jaar op zich wachten. Nu gaat het om zijn schriftelijke vragen van 6 maart over de Haspel die hij namens de fractie heeft gesteld en waarop nog steeds geen antwoord is ontvangen.

Wilhelm: ,,Vragen zo lang onbeantwoord laten wordt wel gekwalificeerd als ‘onbehoorlijk bestuur’ en is strijdig met de vigerende regelgeving. Wat speelt is dat de Haspel een probleemgebied is geworden. Dat zagen we al eerder gebeuren met het Tonselse Veld. Er ontwikkelt zich in het verborgene steeds meer bedrijvigheid tegen de uitdrukkelijke wens van de provincie in." Vanwege die bedrijvigheid moest de Haspel op last van de provincie uit het bestemmingsplan Tonselse Veld worden geknipt. De bewoners daar klagen steen en been over de toenemende overlast van de bedrijven aan de Haspel, maar hun klachten worden niet serieus genomen door het college. Onlangs hebben zij zich verenigd in de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld. En deze stichting heeft nu maar een klachtschrift naar de provincie gestuurd.

Ergernis

,,Als de provincie en de Raad van State geen toename van bedrijvigheid willen op het Tonselse Veld, geldt dat a fortiori voor de Haspel," zegt de fractievoorzitter. Wilhelms ergernis betreft in het bijzonder het nog steeds niet uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek dat de provincie al in 2014 heeft gelast. Uit dat onderzoek moet blijken of de bedrijven aan de Haspel 99 – 109 verplaatst kunnen worden. Tevens moet dat onderzoek uitwijzen in hoeverre herontwikkeling kan plaatsvinden op de te verlaten locaties die grenzen aan het Natura 2000 gebied. Wilhelm ergert zich ook aan het laten verlopen van gedoogbeschikkingen en het niet-handhavend optreden van het college. Wilhelm: ,,Wat je ziet is een recente uitbreiding van loodsen, het opstarten van een (illegale?) bio-energiecentrale, het ongelimiteerd stallen van caravans enzovoorts. Hierdoor wordt het steeds moeilijker die bedrijven nog te verplaatsen en vanwege die complexiteit zou dan alles maar met een pennenstreek kunnen worden gelegaliseerd. Dat moet worden voorkomen."

Cordon sanitaire

En hoe zit dat dan met die Motie van Treurnis? Wilhelm: ,,Die zal er niet komen zolang de CDA-fractie zich als een cordon santaire rondom haar wethouder opstelt en de coalitie heilig wordt beschouwd. Daarnaast heeft zo’n motie slechts een symbolische betekenis en is niet meer van belang voor een wethouder die al heeft aangegeven dat hij ermee wil stoppen. Ik hoop wel dat er nog voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen over dit dossier een stevig interpellatiedebat plaatsvindt."