Kleijnen verwacht raadsbrede steun

ERMELO - Langdurige armoede is een lastig probleem. Zeker als daar ook nog schulden een rol bij spelen. De mensen die dit treft, staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het maakt hulpeloos en veroorzaakt verlies aan perspectief in het leven. Mensen dreigen aan de kant te komen staan. Het is daarmee ook een maatschappelijk probleem.

,,Ook in Ermelo zijn we hiermee bekend," zegt raadslid Alex Kleijnen (PE). ,,Zo weten we bijvoorbeeld dat er zo’n 825 huishoudens zijn, deels met kinderen, die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Deze huishoudens hebben geen financiële ruimte om iets extra’s te kunnen doen. In de raadsvergadering van donderdag 14 september komt de fractie van Progressief Ermelo daarom met het voorstel om volwassenen en kinderen die in zo’n situatie zitten, ook dit jaar weer een extra toelage te geven. In het potje “sociaal domein” van de gemeente zit voldoende geld om dit te kunnen betalen. Honderd euro moet zeker kunnen." De Christen Unie en het CDA steunen dit voorstel van Progressief Ermelo, dus dat komt goed. Alex Kleijnen verwacht zelfs raadsbrede steun. ,,Ook in de voorafgaande jaren heeft de raad ons hierin steeds gesteund. Niet dat daarmee het probleem is opgelost, natuurlijk niet. Het is incidenteel geld, terwijl het probleem structureel is. Maar het geeft de burger moed, het is ook een signaal dat deze groep mensen niet wordt vergeten. Daarbij wil ik hier ook gezegd hebben dat gemeente echt zijn best doet om armoede onder haar inwoners te bestrijden. Het is zelfs een speerpunt van het college. Zo zijn er allerlei maatschappelijke bijdrageregelingen waar de mensen gebruik van kunnen maken. En later dit jaar bespreken raad en college samen wat er nog meer mogelijk is. Bovendien komt er ook nog een voorstel van het CDA om nu echt iets te doen aan het eigen risico waar de mensen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, mee te maken hebben. Dat voorstel ondersteunen wij van harte.”