CDA Ermelo wil regeling voor chronisch zieken en gehandicapten

ERMELO - In 2018 wordt de zorgverzekering opnieuw duurder. Zowel het verplicht eigen risico als de basisverzekering stijgt naar alle waarschijnlijkheid. Hoeveel het omhoog gaat, moet blijken op Prinsjesdag (19 september). Hierop vooruitlopend komt het CDA Ermelo met een initiatief om een speciale regeling te maken waardoor mensen met een chronische ziekte en/of handicap het eigen risico van de zorgverzekering vergoed krijgen.

Deze regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. ,,Samen met Progressief Ermelo en de Christen Unie dienen wij een motie in tijdens de vergadering van de gemeenteraad donderdag 14 september,” meldt raadslid Cor Louwerse (CDA). ,,Het eigen risico en de zorgpremies zijn sowieso te duur,” stelt Louwerse. ,,Die kosten stijgen jaarlijks voor iedereen. Het eigen risico is dit jaar al € 385,00. Dat is echter een gegeven waar je lokaal weinig aan kunt doen. Vooral mensen met een ernstige chronische ziekte en/of handicap merken dit in hun portemonnee.”

Schadelijke gevolgen repareren

Het Nibud berekende dat tussen 2011 en 2016 de kosten in verband met een chronische ziekte verdubbeld zijn voor mensen met een chronische aandoening of handicap. ,,Vanwege de vele medicijnen en het bezoek aan specialisten zullen zij dit eigen risico volledig gebruiken. Daarnaast hebben zij vele andere kosten door de chronische aandoening, zoals bijzonder dieet, extra verwarming of vervoerskosten.” Tot twee jaar geleden kregen zij een uitkering van het Rijk hiervoor, de zogenaamde WTCG en de CER uitkering. Die is opgeheven en de gemeenten krijgen jaarlijks een bedrag om de pijnlijke gevolgen voor deze doelgroep te herstellen. Ermelo krijgt jaarlijks een bedrag van € 269.000,-. ,,Lokaal kunnen we dan in elk geval de schadelijke gevolgen enigszins repareren,” aldus het CDA raadslid.