'We blijven er druk op zetten'

ERMELO/ REGIO - De grootste herinrichting van het Nederlandse luchtruim sinds tientallen jaren zorgt voor veel discussie. Deze herinrichting moet ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Maar dat zorgt tegelijkertijd voor meer overlast. De Noord Veluwe komt er naar alle waarschijnlijkheid goed mee weg want demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma maakte gisteren bekend dat de vertrekkende vliegtuigen van luchthaven Lelystad hoger gaan vliegen.

,,Voor het valschermspringen op Teuge moet ik helaas tot de conclusie komen, dat, ondanks de uitgebreide zoektocht hiernaar, geen voldoende werkbare en vooral ook toekomstvaste oplossing is gevonden,” meldde Dijksma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Ook het ingezette onderzoeksbureau Helios heeft hierin geen verandering kunnen brengen. Alle andere activiteiten op Teuge kunnen overigens onverminderd doorgang vinden.”

Hoger

De staatssecretaris heeft besloten de plannen zoals die er lagen, aan te passen. Zo moet er boven de Veluwe hoger worden gevlogen dan aanvankelijk de bedoeling was. ,,Op 6 september jl. heb ik opnieuw bestuurlijk overleg gehad met de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. In dit overleg is door alle partijen nog eens benadrukt dat de huidige planning van de luchthavenontwikkeling op Lelystad Airport niet verstoord mag worden en dat de eerder overeengekomen uitgangspunten niet ter discussie staan,” zegt Dijksma. De vliegroute (op 6000 voet) over het noordelijk deel van de Veluwe veroorzaakte echter veel verzet. ,,Hierover is begrijpelijkerwijs de nodige onrust ontstaan. In de afgelopen zomerperiode hebben we daarom een alternatief ontwikkeld voor deze route. Hierin wordt niet langer meer gevlogen over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan wordt al het verkeer in zuidelijke richting gebundeld op één route, en splitst deze pas voorbij Apeldoorn in een zuidoostelijke en zuidwestelijke richting. Bij deze splitsing zitten vliegtuigen inmiddels op tenminste 9000 voet (2,7 kilometer) hoogte. Ik beschouw deze alternatieve route als een aanzienlijke verbetering voor de Veluwe en ben dan ook van plan deze route op te laten nemen in het pakket dat de komende twee maanden ter consultatie en informatievoorziening voorligt.”

Vragen

Lelystad Airport moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Er moeten hier in 2043 uiteindelijk maximaal 45.000 starts en landingen plaatsvinden. ,,Wanneer je hiervoor kiest, weet je ook dat er overlast ontstaat,” zegt het Ermelose raadslid Leo van der Velden. ,,We zien economische kansen voor de Veluwe met de komst van luchthaven Lelystad. Dat is prima, maar dat heeft ook consequenties.” De opening van de luchthaven Lelystad Airport staat gepland voor 1 april 2019. Dinsdagavond waren CDA raadsleden uit de regio bijeen. ,,Dat stond al gepland, maar natuurlijk kwam de inhoud van de brief wel aan bod,” zegt het Dick te Brake (raadslid CDA). ,,We willen met zijn allen zorgen dat de Veluwe vooral natuurgebied blijft, dat is belangrijk voor de recreatie. Echter de brief de staatssecretaris heeft meer vragen opgeroepen. Waarom heeft ze bijvoorbeeld de voorgelegde variant naast zich neergelegd?” Het raadslid wil graag duidelijkheid voor langere termijn. ,,We vinden daarom niet dat de vliegtuigen zo laag mogen vliegen. En nu blijkt dat dat dus ook anders kan.” Overigens moet het kamerdebat hierover nog volgen. Volgens Te Brake is de strijd dan ook nog niet gestreden. ,,We blijven er druk op zetten.”