Ook kinderen in armoede moeten mee kunnen doen

ERMELO - Wethouder Laurens Klappe introduceert in het kader van de armoedebestrijding het ‘kindpakket’. Hiervoor werd ruim een jaar geleden ook een motie ingediend door BurgerBelangen Ermelo, Christen Unie, CDA en Progressief Ermelo om vooral ook de voorzieningen voor kinderen inzichtelijk te maken.

Het kindpakket is bestemd voor gezinnen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Het pakket is dan wel nieuw, Ermelo kent al jaren verschillende organisaties die voorzieningen bieden voor kinderen die leven in armoede. Hieronder valt het jeugdsportfonds die een bijdrage kan leveren in de contributie van een sportclub of het jeugdcultuurfonds die muzieklessen mogelijk maakt. Ook is er een bedrag beschikbaar voor de aanschaf van een computer, maar ook voor schoolreisjes. ,,Daarnaast treffen we een regeling met de stichting Jarige Job,” vertelt Klappe. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 60.000 kinderen in Nederland sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien in armoede. Een verjaardag zit er dan vaak niet in. Met een verjaardagsbox van de stichting kunnen kinderen toch op school trakteren en is er voldoende materiaal voor een kinderfeestje.

 

Om armoede en schulden tegen te gaan, krijgt preventie en vroegsignalering van armoede veel aandacht. In dit plan krijgen organisaties de ruimte projecten op te zetten die armoede moeten voorkomen. Alle informatie over armoedebestrijding wordt op één centraal punt bijgehouden en is voor de burger goed toegankelijk. Dit wordt vanaf begin volgend jaar uitgerold met een informatiecampagne. ,,Veel mensen die hiervoor in aanmerking komen, maken geen gebruik van de regelingen. Soms omdat ze het niet weten, maar ook schaamte speelt hierbij een rol,” aldus Klappe. De totale kosten voor de bestrijding van armoede zijn voor 2018 begroot op € 1.150.000,00.