Moet Kieswet zetelroof onmogelijk maken?

ERMELO – Het ontstaan van een eenmansfractie na de afsplitsing van Desirée Meijssen, heeft veel stof doen opwaaien. Het gebeurt niet vaak, maar terugkijkend in de politieke geschiedenis zien we in 2005 een afsplitsing van raadsleden Wouter Vogelzang en Hans van Isselmuden. Gemeentebelang bleef toen met een zetel van Bart van der Knaap in de raad over.  

Op de actie van Désirée Meijsen komen verschillende reacties. ‘Zetelroof’, zeggen enkelen, verwijzend naar het meenemen van de raadszetel naar een eigen partij. Toch is het maar de vraag of dit daadwerkelijk zetelroof is. De Kieswet sluit namelijk niet uit dat een kandidaat die is gekozen op een bepaalde lijst zich na toelating tot de gemeenteraad afsplitst. Dit raadslid kan zich na afsplitsing vervolgens aansluiten bij een andere fractie of als zelfstandige fractie verdergaan. Het raadslid neemt zijn of haar zetel mee, dus de plaats die hij/zij achterlaat kan niet door de partij worden opgevuld met een nieuwe kandidaat. Een raadslid wordt namelijk op persoonlijke titel gekozen. De Kieswet biedt de politieke partij dan ook geen mogelijkheden om een raadslid te dwingen zijn zetel op te geven. Een bekend voorbeeld uit de landelijke politiek is Geert Wilders, die in 2004 uit de VVD stapte en zijn eenmansfractie Groep Wilders begon. Hero Brinkman vertrok in 2012 uit de PVV en begon Democratisch Politiek Keerpunt, maar ook de actie van Rita Verdonk ligt nog vers in het geheugen. Zij stapte in 2007 eveneens uit de VVD en begon de eenmansfractie Verdonk. Dichterbij huis is zo’n situatie bekend in de gemeente Nunspeet. In 2013 stapten namelijk in een korte periode zelfs drie raadsleden van Gemeentebelang Nunspeet uit hun partij en stapten over naar andere partijen. Hierdoor halveerde deze grootste partij van Nunspeet zich en raakte haar meerderheid kwijt. Zo erg is de situatie in Ermelo niet hoewel de fractie van VVD Ermelo nu ook gehalveerd is.

Eigen fractie

Volgens raadsgriffier Anita van Meerveld krijgt een raadslid dat zelfstandig verder gaat, dezelfde faciliteiten die andere raadsleden ook krijgen. Er worden overigens niet veel extra kosten gemaakt. ,,Het raadslid Meijsen ontving al een vergoeding voor het raadslidmaatschap, en deze blijft ze nu gewoon houden. Maar ze krijgt daarnaast wel een fractievergoeding. Volgens onze verordening ontvangen fracties jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Dit is jaarlijks een vast deel van € 650,-- per fractie én een bedrag van € 100,-- per raadszetel. De nieuwe fractie Ermelo-Liberaal ontvangt vanaf heden ook een fractiebijdrage. We hebben het dan over ongeveer 125 euro.’’ De naam die Meijsen gekozen heeft: Ermelo-Liberaal, mag ze gebruiken tijdens deze periode. De naamvoering van fracties is namelijk niet in de Kieswet geregeld. Het is overigens niet vanzelfsprekend dat deze naam ook gebruikt gaat worden tijdens de volgende verkiezingen. De naamvoering van een nieuwe fractie is namelijk niet hetzelfde als het registreren van een aanduiding. De gekozen naam van een afgesplitste fractie heeft slechts betekenis voor de zittingsduur van deze fractie. Als Meijsen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen mee wil doen met haar nieuwe partij, zal ze een registratieverzoek moeten indienen, zodat zij bij de eerstvolgende verkiezing onder deze naam kan deelnemen aan de verkiezingen.