Extra vergadering nodig om structuurvisie in Raad te bespreken

 ERMELO – Er waren door de commissieleden nog heel veel bespreekpunten en vragen over de aangepaste structuurvisie Landgoed Veldwijk en Hooge Riet. Teveel open eindjes, te veel onduidelijke beschrijvingen en te weinig concrete invulling. 

Zowel GGz Centraal bestuurder Albert van Estrik, als wethouder Jan van den Bosch wilden het liefst vanavond een akkoord op de structuurvisie. Maar dat wilden de commissieleden niet zomaar geven. Uiteraard begrepen men de noodzaak van een snelle vaststelling van dit plan, maar er moet dan wel duidelijkheid zijn op alle vragen en punten. En dat lukte vanavond niet helemaal. Een deel van de raad en college liepen vanmiddag nog met Van Estrik over het landgoed en kregen van hem uitgebreide uitleg over de beschreven plannen. Tijdens de vergadering gaf hij aan dat er afgelopen jaren een moeilijke periode was geweest voor zowel patiënten als voor personeel, en dat er flink bezuinigd is geweest. Van Estrik: ,,Dat heeft pijn gedaan bij zowel cliënten als personeel. Een groot gedeelte van onze cliënten zijn van klinisch naar ambulante behandeling gegaan, maar er blijft een groep patiënten ons terrein met voorzieningen nodig hebben. En het is nu tijd om daar onze aandacht op te leggen.’’ GGz Centraal is met financiers in gesprek om financiële middelen te krijgen voor voorzieningen op het landgoed Veldwijk voor deze kwetsbare doelgroep. Van Estrik gaf aan dat hij de afgelopen vier jaar op een prettige, positieve manier heeft samengewerkt met de gemeente en de politiek en dat heeft volgens hem ook geleid tot een betere structuurvisie. ,,Beiden hebben we wel eens water bij de wijn moeten doen, maar het is voor alle partijen constructief geweest. Maar, het zou mij zeer welkom zijn om nú stappen te maken zodat we verder kunnen,’’ aldus de bestuurder. Ook wethouder Van den Bosch wilde eigenlijk niets liever dan vanavond een akkoord op de structuurvisie omdat hij bang was dat dit anders over de verkiezingen getild zou worden.

Volkstuin

Het bleek vanavond dat de commissieleden de stukken heel goed hadden bestudeerd. Dat moest ook wel omdat er een aangepaste structuurvisie lag waarin de op- en aanmerkingen van de vorige vergadering waren verwerkt. Echter, niet alle aanpassingen waren duidelijk of werden er beter op. Van den Bosch gaf aan dat beide stukken nogmaals zeer nauwkeurig zullen worden bekeken en waar nodig aangepast. ,,En als er tegenstrijdigheden in beide stukken staan, gaan we die eruit halen.’’ Een onderwerp waarover alle partijen veel vragen hadden, was Volkstuinvereniging De Maatakker. Blijkbaar heeft deze vereniging bij de commissieleden een zwak want allen verwachtten van zowel GGz Centraal als van de gemeente Ermelo dat er voor de vereniging een passende en acceptabele plek zal worden gezorgd. Ronald van Veen (CU): ,,Wij vinden niets terug over een nieuwe plek voor de Volkstuinvereniging. Het is de gezamenlijke inspanning van GGz Centraal en Gemeente Ermelo. Het moet niet zo zijn dat de vereniging eerst zelf op zoek moet. Nee, GGz Centraal wil wat, de gemeente wil ook wat en daarom moet de Volkstuinvereniging van haar plek weg. Dus wij zijn aan zet.’’ Van den Bosch gaf aan dat het bestuur van de Volkstuinvereniging aangegeven heeft niet persé op het terrein wil blijven, maar wel in dezelfde hoek van de wijk. Daar zal dus rekening mee worden gehouden.

Erfgoed

Inspreker Anneke Morsink van Altiora Uitvaartzorg gaf aan dat zij het oude Veldwijkmortuarium als Cultureel Erfgoed wil bewaren én bewaken. Ze gaf aan dat ze niet zou willen dat het bosgebied om het Rijksmonument zou worden aangetast. Dit heeft ze ook aangegeven bij GGz Centraal en de toekomstige eigenaar Heijmans, waarbij deze laatste volgens haar positief had gereageerd. Alle commissieleden, maar ook Van Estrik en Van den Bosch zagen geen enkele aanleiding om dit tegen te spreken. ,,Wij zien het Afscheidshuis van Morsink als hét voorbeeld zoals wij de ontwikkeling van het landgoed zien,’’ aldus Van Estrik.

Kantoren

Veel vragen en onduidelijkheden waren er ook over kantoorpanden langs het spoor. Er zijn drie monumentale panden, die niet voor woningbouw geschikt zijn, maar wel als kantoorpand gebruikt mogen worden. Op de vragen van de commissieleden of er nu wel of niet nieuwe kantoorpanden mogen worden bijgebouwd was Van den Bosch duidelijk. ,,GGz Centraal heeft een bestaansrecht dat toevoeging van kantoren mogelijk maakt. Aangezien wij als beleid hebben dat we bestaande rechten niet aanvechten, blijven deze rechten bestaan. Maar, we stellen wel voorwaarden. Er mag alleen nieuwbouw komen als er geen leegstand komt in de huidige gebouwen.’’ Dat het niet reëel wordt dat er nieuwe kantoren komen is helder aangezien Van Estrik aangaf dat er ook in het Hoofdgebouw nog veel kantoren nog leeg staan. Het is volgens hem ook niet te verwachten dat GGz Centraal in de toekomst meer kantoorruimte nodig zal hebben. Er blijkt nog een groot bouwblok achter het gemeentehuis te bestaan waar GGz Centraal nog zou mogen bouwen. Van den Bosch: ,,GGz Centraal heeft aangegeven geen afstand te willen doen van deze rechten. De gemeente heeft een deel van dit recht overgenomen en kan daarmee beslissen dat er geen hoogbouw komt.’’ Ook gaf de wethouder aan dat er niet onder de kruinen van de beukenbomen zal worden gebouwd. Na de bespreking werd vanavond duidelijk dat er nog geen besluit kon worden genomen om de structuurvisie nu al te gaan bespreken in de Raadsvergadering. De voorzitter stelde dan ook voor om het eerst nog een keer te bespreken vóór de aankomende de Raadsvergadering zodat het in december toch nog in de Raad besproken kan worden. Komt men er dan nog niet uit, dan zal dit onderwerp worden verschoven naar de Raadsvergadering van januari 2018.