Inventariserende gesprekken moeten nog plaatsvinden

ERMELO - Het projectplan voor de nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex is vastgesteld. Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal laten nog even op zich wachten, maar de gemeente Ermelo heeft concrete vervolgstappen gemaakt die zullen leiden tot start van de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 en opening van het nieuwe sportcentrum in het 3e kwartaal van 2020.

Op 5 juli heeft de gemeenteraad besloten voor nieuwbouw van een zwembad en sporthal in Ermelo op de Zanderij als vervanging van sportcomplex Calluna. De meerderheid van de raad (12 tegen 9) heeft ingestemd met de nieuwbouw van het sportcomplex waarmee er een bedrag van € 20.813.000,- is gemoeid. Hiermee is er ruimte voor een zwembad met 1,5 plus pakket en een pluspakket voor de sporthal. Het CDA, de ChristenUnie en de VVD dienden hiervoor een amendement in en kozen daarmee voor een compleet pakket voor zowel zwembad als sporthal. Door de vaststelling van het projectplan is nu het startsein gegeven voor onderzoeken op de Zanderij, wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid en heeft er een eerste vervolggesprek met Sparta plaatsgevonden over de invulling van het turngedeelte in de nieuwe sporthal.

Informatieavond

Bij de verdere invulling van de nieuwbouw van het sportcomplex zal bijzondere aandacht zijn voor de duurzaamheidsmaatregelen. De medewerkers, verenigingen, gebruikers en de inwoners worden binnenkort geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking van de plannen. Ook zal er in december of januari een informatieavond worden georganiseerd voor de gebruikers van het zwembad en de binnensportaccommodaties.