'We staan voor een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt'

ERMELO - Een kieslijst is nog in wording, maar het partijprogramma is er al wel. De nieuwe partij Ermelo-Liberaal bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Lijsttrekker Désirée Meijsen gaat er enthousiast en vol vertrouwen in.

Ze besloot eind oktober de VVD Ermelo de rug toe te keren en als zelfstandige fractie verder te gaan. ,,In eerste instantie was dit bedoeld voor een periode van een half jaar, totaal de verkiezingen,” vertelt Meijsen. ,,Maar ik kreeg zoveel positieve reacties op mijn keuze om met Ermelo-Liberaal verder te gaan. Wat voor mij ook heel belangrijk was, waren de reacties van mijn collega raadsleden. Dat heeft mij enorm geholpen om door te zetten.” En dat was nodig, want er komt veel kijken bij het oprichten van een nieuwe politieke partij. Naast een nieuwe naam, een website en een programma is het handig om ondersteuning te hebben. Deze heeft Meijsen van oud-raadslid Hans van Isselmuden. Jarenlang zat hij voor Gemeentebelang en de Dorpspartij in de raad. ,,Ik heb vooral een coachende functie en stap wel in de partij, maar ik kom niet op de lijst,” zegt Van Isselmuden stellig. ,,Nee, mijn gezondheid gaat voor!”

Niet nieuw

Overigens is de coachende rol niet nieuw. ,,Toen ik bij de VVD weinig steun vanuit de partij kreeg, ben ik gaan sparren met Hans. Daar heb ik veel aan gehad en ik ben blij dat hij dat blijft doen,” vertelt Meijsen. Ze voert momenteel veel gesprekken met potentiële kandidaten die op de lijst passen. ,,Maar dat is best lastig. Je moet echt betrokken zijn en het is iets wat je er niet zo even bij doet.” Toch verwacht ze zeer binnenkort met namen te kunnen komen. Dat moet ook wel want de verkiezingen komen eraan.

Leegstand winkels

Waarin onderscheidt Ermelo-Liberaal zich als partij? ,,We staan voor een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich gehoord voelt. Ermelo-Liberaal wil luisteren naar de mensen en er ook wat mee dóen.” Net als veel anderen vindt Meijsen veiligheid, leefbaarheid, een gezellige centrum, groen en natuurlijk woningbouw heel belangrijk. ,,Toch staan wij er misschien net anders in dan andere partijen. Ik zat er bij de VVD op enkele punten ook echt anders in dan de anderen. Maar ik had me toen aan die partij geconformeerd.” Nu trekt ze volledig haar eigen plan en schrijft ze haar programma. ,,Met stoom en kokend water,” lacht Van Isselmuden. Eén van de dingen waar de partij echt voor wil gaan liggen is uitbreiding van het aantal winkelvierkantemeters. ,,Wij zeggen jullie mogen wel bijbouwen als er minder dan 5% leegstand is en dat is nu niet het geval. Voorlopig is het dus waanzin om bij te bouwen,” aldus Van Isselmuden die nog eens onderstreept hoeveel invloed leegstand heeft op de leefbaarheid van het centrum. Meijsen vervolgt: ,,We pleiten ook voor meer openbaarheid en transparantie in lopende zaken. Laat bewoners maar weten waar we mee bezig zijn. Ik vraag me soms ook af waarom er zoveel stukken vertrouwelijk moeten zijn.” Wat Ermelo-Liberaal betreft moet dit echt anders.

Skaeve Huse

Vlak voor de feestdagen ging het bestuur van de nieuwe Ermelose partij met de statuten van de vereniging naar de notaris. Nu is het tijd voor campagne. Meijsen heeft haar speerpunten duidelijk, maar daarnaast heeft de partij de voelsprieten uitstaan en hoort men graag signalen van inwoners. Zo wil Ermelo-Liberaal inspelen op de maatschappelijke onrust door de toename van verwarde personen en gebrek aan geschikte woonruimte. ,,We bekijken initiatieven van elders zoals bijvoorbeeld de, van oorsprong Deense, Skaeve Huse,” aldus de lijsttrekker, die daarmee haar vinger op een van de vele lokale problemen legt.