Politici pleiten voor doortrekken van A30 naar A28

ERMELO - De beslissing van de bestuursrechter in Arnhem ten aanzien van de afsluiting op de Prins Hendriklaan in Ermelo heeft gezorgd voor enorme verdeeldheid. Niet alleen onder de Ermelose bevolking, maar ook de lokale politiek is verdeeld in de keuze of de zaak voortgezet moet worden in de bodemprocedure. Met de verkiezingen in zicht lijkt het zelfs nog een nieuw verkiezingsonderwerp te worden. ,,Nee, er vanuit gaande dat het college in hoger beroep gaat, kan dit wat mij betreft onmogelijk onderdeel van de verkiezingen zijn,” zo stelt Leo van der Velden, lijsttrekker van de SGP. ,,Het college heeft van een meerderheid van de raad de opdracht gekregen om de blokkade ongedaan te maken.”

Folkje Spoelstra, lijsttrekker van de ChristenUnie: ,,Wij achten het van groot belang dat er op een zorgvuldige wijze wordt gewerkt. De rechter heeft geoordeeld dat de onderbouwing niet voldoende is. Dat betekent dat het college werk aan de winkel heeft om de onderbouwing beter te maken.” Het gaat Spoelstra,net als Van der Velden om een eerlijke verkeersverdeling. Daar sluit ook het CDA zich bij aan. ,,In het verleden zijn afspraken gemaakt om deze weg tijdens de bouwfase voor de wijk Het Trefpunt tijdelijk af te sluiten. Deze bouwfase is voorbij.” Daar hebben de betrokken bewoners een andere visie over. Ook de manier waarop besluiten worden doorgevoerd en informatie wordt gecommuniceerd is hen een doorn in het oog. ,,De gemeente stuurt vervolgens een stuitend persbericht waarin een volstrekt andere draai wordt gegeven aan de uitspraken van de rechters en de procedure,” zegt Willem Veldhuizen. Hij spreekt zelfs over ‘Fake news’. ,,Hiermee willen ze inwoners van Ermelo een rad voor ogen draaien om zo weer een afgang bij de rechtbank te verdraaien.” De afgelopen tijd heeft de gemeente Ermelo meermalen de gang naar de rechter moeten maken. ,,Dat nu ook de Jacob Catslaan voor de rechter komt, is het goed recht van de bewoners,” legt Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA uit. ,,De raad heeft besloten om de Jacob Catslaan op te waarderen. Dit ter ontlasting van de rotonde bij het Weitje. Verkeer vanaf de Leuvenumseweg richting Harderwijk en Ermelo Noord hoeft dan niet via de rotonde van Het Weitje maar kan gebruik maken van de Jacob Catslaan.”

Absurd en onbegrijpelijk

Maar niet alle raadsleden staan achter een bodemprocedure. Ermelo-Liberaal bijvoorbeeld vindt doorprocederen absurd en onbegrijpelijk. ,,Dit kost veel tijd en heel veel gemeenschapsgeld,” aldus Desirée Meijsen. ,,Mijn fractie heeft voor de jaarwisseling schriftelijke vragen gesteld aan het college over het totaalplaatje van de kosten die inmiddels gemaakt zijn ten aanzien van de Prins Hendriklaan. Ik ben van mening dat eventueel uitstel van het nemen van een besluit ongewenst is. Het duurt al jaren. Wij willen dat er nú een beslissing genomen wordt.” Ook de fractie van BurgerBelangen Ermelo betreurt de gang van zaken waarbij bewoners en hun belangen zo tegenover elkaar zijn komen te staan zonder dat er voor het de bewoners in het Trefpunt in de afgelopen jaren een goede oplossing is gekomen. ,,Door openlijk als gemeente in hoger beroep te gaan, zal de tegenstelling tussen de bewoners en de gemeente alleen maar worden vergroot, zonder dat er voor alle partijen een oplossing wordt geboden,” stelt Bart van der Knaap (BBE). ,,Wij zijn van mening dat het college een verantwoordelijkheid heeft om de eenheid in de Ermelose samenleving te bewaken. Er moet daarom naar een evenwichtige bestuurlijke oplossing worden gezocht voor de ontsluiting voor de bewoners op het Trefpunt.”

Herziening GVVP

In de komende raadsperiode zal het in 2013 opgestelde verkeersplan herzien worden. ,,Omdat het verkeer toeneemt en het gebruik van navigatiesystemen veel moeilijker te sturen is, ligt het voor de hand om de wegen in heel Ermelo opnieuw te bekijken.,” stelt Anneke Knoppert van Progressief Ermelo (PE). Wat PE betreft krijgen alle wegen in de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km en in het buitengebied 60 km. ,,We pleiten voor minder borden en wegaanpassingen, minder aanrijdingen met wild en meer duidelijkheid. Met die verandering zou het logisch zijn dat de Prins Hendriklaan opengesteld wordt.” Het gaat overigens ook niet alleen meer over de Prins Hendriklaan. ,,Ook de drukte op de Harderwijkerweg is een dringend probleem voor zowel voor weggebruikers als aanwonenden,” legt Veldhuizen uit. ,,Dat probleem is door de gemeente in dit én vorige colleges ernstig versterkt door grote stedenbouwkundige ‘blunders’.” Hij noemt de rotonde Harderwijkerweg/ Stationsstraat als onderdeel hiervan. ,,Er zijn véél te véél en véél te grote ontwikkelingen direct aan de entree van het dorp met een grote Albert Heijn, veel winkels en nog meer horeca. Allemaal bedrijven die een sterk verkeersaanzuigende werking hebben. Voeg dit bij al het andere verkeer, dat kan die kleine rotonde dat nooit aan. Het grootste probleem is dat de gemeente zichzelf volstrekt schaakmat heeft gezet door zich de kaas van het brood te laten eten door de projectontwikkelaars.”

Doorstroming

De ChristenUnie meldt dat er voor de doorstroming op de Harderwijkerweg het juist beter zou gaan wanneer de Prins Hendriklaan open gaat. ,,De route naar de wijk West verloopt dan eveneens makkelijker,” aldus Spoelstra. ,,Er moet nu veelal omgereden worden. De toename van dit autogebruik is natuurlijk minder goed voor het milieu.” De door het college voorgestelde oplossing om van de Prins Hendriklaan een 30 kilometer weg te maken en deze af te sluiten voor vrachtverkeer, vindt de ChristenUnie een goed compromis voor alle partijen. Ook Van de Velden constateert dat het afsluiten van wegen trechtervorming veroorzaakt. ,,Dit wordt pijnlijk duidelijk op de Harderwijkerweg,” aldus het SGP-raadslid. ,,Lanen afsluiten zodat mensen rustig kunnen wonen leidt tot extreme overlast bij bijvoorbeeld de buren die de pech hebben aan een doorgaande weg te wonen.” De Jacobs Catslaan kan volgens Van der Velden bij een goede inrichting fungeren als rondweg waardoor de verkeersdruk op de Leuvenumseweg en Harderwijkerweg ontlast wordt. ,,Dit was in het verleden zo, maar men heeft dit doelbewust gewijzigd en verkeersluw gemaakt.” De drukte op de Harderwijkerweg rondom het Weitje is volgens Knoppert (PE) slechts op bepaalde momenten van de dag. Knippert: ,,Door de manier waarop de wegen van Ermelo van oudsher gesitueerd zijn, zul je drukte  op sommige plaatsen in Ermelo op bepaalde momenten van de dag niet kunnen voorkomen. Vervelend voor wie daar op dat moment is, maar of je daarom het Weitje moet opofferen voor een dubbele rotonde?”

Verbreding A28

Een lange termijnoplossing moet volgens PE niet alleen gezocht moeten worden in het aanleggen van meer (rond)wegen, maar ook in het veranderen van de manier van denken over vervoer. Meer en betere fietsroutes en -stallingen, meer openbaar vervoer binnen de bebouwde kom en wellicht een soort van distributie centrum aan de rand van de bebouwde kom waar de grote vrachtwagens hun spullen kunnen lossen welke daarna door kleinere elektrische vrachtwagens verder vervoerd worden. Veldhuizen: ,,Misschien dat er na de verkiezingen via een nieuw te formuleren GVVP (Gemeenschappelijk Verkeers- en Vervoersplan) de verkeersproblemen structureel en daadkrachtig kunnen worden aangepakt. Daar pleit ik voor.” Volgens verschillende raadsleden is een betere route de enige oplossing. ,,Het doortrekken van de A30 en aan laten sluiten op de A28 is broodnodig, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde,” vertelt Leo van der Velden. ,,Tot dat moment is de provinciale weg het enige alternatief.” Ook verbreding van de A28 zou helpen. ,,Een dubbele rotonde bij Het Weitje had onze voorkeur gehad,” zegt Meijsen. ,,En verbreding van de A28 zorgt voor minder sluipverkeer op de binnenwegen.” Ook het CDA strijdt voor verbreding van de snelweg. Hamstra: Wij weten al heel lang dat de verkeersdruk op de Putterweg, Harderwijkerweg en de rotonde Het Weitje groot is.” Opwaarderen van de Jacob Catslaan en de Julianalaan moeten hierbij helpen. ,,De bedoeling is dat vrachtverkeer van bijvoorbeeld de Verbinding via de Julianalaan naar de Kolbaanweg gaat richting A28. Dan hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van de Harderwijkerweg.” Doortrekken van de A30 naar de A28 zou een belangrijke zet zijn. ,,Maar dit is provinciaal beleid en landelijk beleid. En door tegenwerking van onder anderen Putten zit dit er niet in de komende tijd,” aldus de CDA lijsttrekker.