Uitzicht op lange termijn

ERMELO/ REGIO - Een goed, betaalbaar huis is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of je nu koopt of huurt, je eigen huis is de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken. De economische crisis heeft grote impact gehad op de woningbouw, waardoor er tekorten zijn ontstaan. Daardoor kan niet iedereen een goed en betaalbaar huis vinden, stijgen huur- en koopprijzen hard en zijn er lange wachtlijsten bij woningcorporaties.

Daarom staan we als Nederland, maar ook als Ermelo, voor een grote uitdaging. De komende 10 jaar moeten er 1 miljoen huizen gebouwd worden. Er bestaat een neiging om vooral naar de Randstad te kijken. Steden als Amsterdam en Utrecht zijn regelmatig in het nieuws vanwege de woningnood. Het klopt: daar is ook de grootste vraag naar woningen. Maar in die overwegingen worden de provincies nog wel eens vergeten. Terwijl de cijfers landelijk tot 1 miljoen moeten optellen. Daniƫl Koerhuis (VVD) heeft daarom samen met collega Erik Ronnes (CDA) een motie ingediend, waarin ze de minister oproepen om afspraken te maken met gemeenten en provincies. Belangrijk is daarbij het uitzicht op middellange en lange termijn. De stip op de horizon is namelijk die 1 miljoen huizen erbij over 10 jaar.

'Geef gemeenten ruimte'

Het aandeel van de provincie Gelderland moet daarin niet worden onderschat. De komende 10 jaar moeten daar 100.000 woningen gebouwd worden om aan de vraag te voldoen. Het is belangrijk dat de provincie ook daar samen met gemeenten de handschoen oppakt. Natuurlijk moet er dan ook gebouwd worden in de grotere Gelderse gemeenten op de Veluwe zoals Apeldoorn en Ede, maar het betekent ook wat voor de kleinere gemeenten als Ermelo. Willen we die 10.000 woningen kunnen halen, moet er ook in de kleine gemeenten gebouwd worden. Op dit moment liggen de aantal vast in regionale afspraken. Iedere gemeente krijgt een stukje van de huizenkoek, maar sommige gemeenten moeten, kunnen en willen meer bouwen. ,,Geef gemeenten die ruimte en leg niet alles vast. Gemeenten, ontwikkelaars en bouwers kunnen heel goed zelf bepalen hoe, wat en waar ze bouwen," zegt ook VVD-statenlid Hans de Haan. Wel benadrukt hij dat de kwaliteit en de duurzaamheid voorop moeten staan. ,,We hebben niks aan nieuwe rommelflats en eengezinswoningen die over tien jaar alweer gerenoveerd moeten worden."

Woonafspraken

Daarom is het belangrijk dat de provincie Gelderland in de woonafspraken de richtlijn van 100.000 nieuwe huizen over 10 jaar hanteert, in plaats van zoals nu maar twee jaar vooruit te kijken. ,,Want ook in Gelderland moeten we bouwen, bouwen en bouwen!" aldus De Haan, die beoogd wethouder is wanneer de VVD meedoet in de coalitie.