'Kijk samen naar de best mogelijke oplossing'

ERMELO - Ermelo-Liberaal presenteert vandaag haar tweede kandidaat op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Bert Noorderijk (45) wil zich samen met Désirée Meijsen inzetten voor een toekomstbestendig Ermelo. Noorderijk, die sinds vijf jaar samen met zijn vrouw Wendy in Ermelo woont, runt het gezinshuis Wadi. Van beroep is Noorderijk marechaussee. 

Het echtpaar heeft in het gezinshuis aan de Duynenberg de dagelijkse zorg voor twee jongeren met een ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast is Noorderijk jaren slagwerkinstructeur geweest bij diverse verenigingen. Momenteel besteedt hij veel vrijetijd aan showband Doe Maar, een band voor mensen met een beperking. Daar is hij mededirigent. De afgelopen tijd heeft het kandidaat raadslid gemerkt dat hij veel moeite heeft met hoe de zittende Ermelose politiek met zaken en individuele bewoners omgaat. Een manier die hem zó tegen de borst stuitte dat hij besloten heeft om zich aan te sluiten bij Ermelo-Liberaal. Hij wil zich samen met Désirée Meijsen inzetten om van Ermelo (weer) een dorp te maken waarin inwoners zich gehoord voelen en er mét in plaats van óver hen gepraat wordt. ,,Mijn standpunt is dat je niet iedereen kunt geven wat hij/zij wenst, maar dat je wel – door met mensen in gesprek te gaan – uit kunt leggen en beargumenteren waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en samen kijkt naar de best mogelijke oplossing,” aldus Noorderijk.

Nieuw

Zaterdagmorgen plakten Désirée Meijsen samen met haar man Frank de verkiezingsposters tijdens de aftrap van de campagnes. Meijsen:,,Het was dat Bert met vakantie is, anders was hij er zeker bij geweest!" Het raadslid besloot eind oktober de VVD Ermelo de rug toe te keren en als zelfstandige fractie verder te gaan. ,,In eerste instantie was dit bedoeld voor een periode van een half jaar, totaal de verkiezingen,” vertelt Meijsen. ,,Maar ik kreeg zoveel positieve reacties op mijn keuze om met Ermelo-Liberaal verder te gaan. Wat voor mij ook heel belangrijk was, waren de reacties van mijn collega raadsleden. Dat heeft mij enorm geholpen om door te zetten.” En dat was nodig, want er komt veel nieuws kijken bij het oprichten van een nieuwe politieke partij. Dan is het handig om ondersteuning te hebben. Deze heeft Meijsen van oud-raadslid Hans van Isselmuden. Daarnaast heeft ze nu dus een nieuw 'gezicht' waarmee ze haar kieslijst kan aanvullen.