Lokale politiek staat ver van burgers

ERMELO - Politieke partijen proberen op allerlei manieren burgers te ‘bewerken’ om volgende week op hen te stemmen. Alles wordt uit de kast gehaald om speerpunten en verkiezingsslogans te uiten. Politiek op gevoel of verstand?

Tegelijkertijd uiten 'bezorgde burgers' frustratie, om een signaal af te geven. Ruim tweehonderd mensen tekenden de petitie. Een succes? Raadsleden weten als geen ander hoe ingewikkeld het is om burgers te betrekken bij de lokale politiek. Men zou blij zijn als er tweehonderd burgers in de zaal zouden zitten. Dat is, zo wijst de praktijk uit, een stuk lastiger dan een zwembad afhuren om mensen gratis te laten zwemmen. Of in een volle kroeg het feest van de democratie te vieren. Lokale politiek is voor veel burgers ver weg, terwijl het toch heel dichtbij is.

Communicatie

,,Het gaat om de communicatie, maar niet alleen in verkiezingstijd!” reageert Ruud Krouwel, het aanspreekpunt van de ‘bezorgde burgers’. ,,Communicatie is tweerichtingsverkeer, niet alleen luisteren en vervolgens zeggen dat alle belangen zijn afgewogen en een ander besluit wordt genomen, zonder dat al die belangen ook echt inzichtelijk zijn of worden gemaakt. Helaas ontbreekt het de raad vaak aan tijd en inzicht om zich goed te verdiepen in (soms ook wel ingewikkelde) zaken, waardoor genomen beslissingen alleen nog maar aan de rechter kunnen worden voorgelegd.” Wat de noodkreet van de ‘bezorgde burgers’ heeft opgeleverd, is dat een aantal raadsleden heeft geconcludeerd dat met name de communicatie anders moet. ,,De vele gangen naar de rechtbank zijn een gevolg van de houding die het college vanaf dag één aannam,” stelt Bart van der Knaap (BBE). ,,Op de dossiers het Tonselse Veld, Bar Twinns, Postlaantje en de Prins Hendriklaan heeft de gemeente bakzeil gehaald. Zonde van de tijd, het geld en de inspanning! BurgerBelangen Ermelo had daar al voor gewaarschuwd.”

Kritische houding

Ook vindt Van der Knaap dat de gemeenteraad in de spiegel moet kijken. ,,Wij pleiten al jaren voor een raadsprogramma in plaats van een collegeprogramma. Dit dwingt de gemeenteraad om niet alleen maar naar het college te kijken, maar juist naar de Ermelose maatschappij en de burger,” aldus Van der Knaap. Hij vindt dat een kritische houding van burgers een meerwaarde is voor de democratie en spreekt daarmee de wens uit dat de bezorgde bewoners na 21 maart de politiek kritisch blijven volgen. Het Ermelose college heeft aangegeven zich niet te herkennen in het negatieve beeld wat in de petitie geschetst wordt en legt het naast zich neer. ,,Dat bevestigt ons beeld alleen maar,” reageert Krouwel. ,,Ik citeer uit de Stentor: ‘Jammer dat kleine groep niet tevreden is’.” Hij ervaart dit als onprofessioneel. ,,Dit gaat over gedrag en attitude naar de burger. Het college van B&W probeert alle kritiek van tafel te schuiven (of te bedekken) en dit stelselmatig als incidenten af te doen van een paar ontevreden burgers. Een college, en zeker de burgemeester, behoort iedereen serieus te nemen en ten dienste te staan, maar dat komt - getuige zijn afstandelijke reactie - niet bij hem op.” Natuurlijk weet Krouwel ook dat een bestuurder het nooit iedereen naar de zin kan maken en dat beslissingen een groter doel dienen, een Ermelo’s doel. Maar hij hoopt dat een nieuw college en een nieuwe raad beter gaat communiceren. Het gaat niet alleen om dossiers met blunders, fouten, conflicten en geldverspilling. Het gaat vooral om de ellende en persoonlijk leed dat hierachter schuil gaat.”

Recordbedrag

Terugkomend op aantallen. Ermelo heeft bijna 27.000 inwoners. Tweehonderd handtekeningen zijn in dit perspectief niet veel. ,Maar deze groep laat nu haar stem horen en er is nog een grotere groep die zich stil houdt, maar wel haar vraagtekens bij de huidige gang van zaken heeft,” zegt Van der Knaap. ,,Die groep ziet ook dat dit college een recordbedrag heeft uitgegeven en vraagt zich af wat het resultaat daarvan is. Je hoeft geen helderziende te zijn om te kunnen vaststellen dat het huidig college op elkaar is uitgekeken. De boel zou opgeschud moeten worden.” De burger wordt hiermee in elk geval extra uitgedaagd om woensdag 21 maart naar de stembus te gaan.