Werkbezoek aan Ermelo levert veel informatie op

ERMELO - Het was gisteren een lange dag voor de mannenbroeders en zusters van SGP Ermelo. Een rondgang door de gemeente in aanwezigheid van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en Provinciale Statenlid Evert Mulder. ‘Er zou tevens iets spectaculairs worden gemeld’, had lijsttrekker Leo van der Velden al eerder aangegeven.

Er werden enkele werkbezoeken afgelegd op verschillende levensgebieden. Zo werd er een bezoek gebracht aan de nieuwe Beschermde Woonvorm De Regenboogh van Eleos (zorg). Daar werd met medewerkers en bewoners gesproken. Tevens werd er een bezoek gebracht aan wooncoörporatie Uwoon (wonen) en de Bedrijven Kring Ermelo (ondernemers). Dit was een belangrijk onderdeel van dit werkbezoek omdat het ging over duurzaamheid. Ruud Koornstra, de nationale energiecommissaris was aangeschoven bij het bezoek aan de BedrijvenKring Ermelo en woningcorporatie Uwoon. ,,Daar hebben we partijen bij elkaar gebracht,” vertelt Leo van der Velden. ,,Een paar maanden geleden liep ik Ruud Koornstra tegen het lijf en samen ontdekten we dat we met de Dienst Landelijke Energietransitie snel in actie kunnen komen op het gebied van duurzaamheid.” Van der Velden werd de aanjager en bracht dit positieve nieuws naar partijen in Ermelo. De lijsttrekker van de SGP is dankbaar dat hij dit mag doen. ,,We moeten als goed rentmeester met de schepping omgaan.” Hij vindt overigens dat hier een rol voor bedrijven ligt. ,,We moeten dat niet zelf als gemeente willen doen. Natuurlijk kost het geld, maar daar schiet deze dienst te hulp. En we moeten het zo bekijken: Wat is de terugverdientijd van een mooie auto? Die is er niet, maar die willen we wel. Als je duurzaam om wilt gaan met de aarde, dan kan dat ook.”

Kulturhus

Als afsluiting werd een werkbezoek gebracht aan de basisschool De Speulderbrink, School met de Bijbel in Speuld (onderwijs). ,,Er werd gesproken met een heel bevlogen schooldirecteur, Aart Jan Buijtenhuis, die heel gepassioneerd vertelde wat een kleine school allemaal gedaan wordt om de school in stand te houden,’’ vertelde SPG-voorzitter Jowan Heres. Hoewel Ermelo en Speuld één gemeente zijn, wordt dit door de Speuldenaren niet altijd zo ervaren. Onlangs maakte de minister bekend dat de kleine basisscholen (minder dan 145 leerlingen) een extra budget krijgen om de kwaliteit onderwijs te verhogen. De minister trekt jaarlijks 20 miljoen euro extra uit voor de kleinescholentoeslag. ,,Dat is mooi, hoor,’’ sprak Buijtenhuis, ,,maar als ik dit geld niet zou krijgen, konden we ook nog alles doen. We zijn denk ik een van de weinige basisscholen die geen vrijwillige ouderbijdrage innen. We doen alles zelf en dat lukt goed. Als je maar weet hoe je het moet doen, lukt het ook.’’ Buijtenhuis heeft de school aangemerkt als een Kulturhus, er worden immers voor allerlei doelgroepen allerhande activiteiten aangeboden. ,,Daar kregen we dan ook veel subsidie voor,’’ lacht de directeur. De dag werd afgesloten met een buurtbarbecue op het schoolplein. ,,Het was een heel inspirerende dag,’’ vond Heres.

Windmolens

’s Avonds was er nog een campagnebijeenkomst in het Kerkelijk Centrum wat door zo’n veertig personen werd bezocht. Van der Velden en Bisschop hielden een inleiding waarop de aanwezigen konden reageren. Zoals bekend is de SGP Ermelo tegen windmolens en Statenlid Mulder vroeg Van der Velden: ,,Wat gaan jullie doen om in 2030 energieneutraal te worden, zonder windmolens?’’ Volgens de Ermelose lijsttrekker nemen de lobbyisten bezit van ons buitengebied, want het gaat om geld. ,,Wij vangen gehandicapten op, ons afvalwater gaat naar Harderwijk, het afval wordt afgevoerd naar Friesland en ik vind dat onze windenergie uit Zeewolde moet komen. Want, waarom moet alles op eigen grondgebied?’’ Volgens Van der Velden zijn er onderhand zoveel andere en betere mogelijkheden om energie op te wekken, dat windmolens achterhaald zijn.