Coalitieakkoord in afrondingsfase

ERMELO - Wat gebeurt er met de plannen voor het nieuwe zwembad, de Dialoog en de koopzondag? Dat zal afhangen van het coalitieakkoord waaraan op dit moment hard gewerkt wordt. Ook de portefeuilleverdeling voor de nieuwe wethouders is in de afrondingsfase. Wel zijn de namen bekend van de wethouders die de komende jaren het beleid voor Ermelo gaan uitvoeren. Leo van der Velden (SGP), Hans de Haan (VVD), Wouter Vogelzang (BBE) en Laurens Klappe (Progressief Ermelo) vormen samen met burgemeester André Baars het nieuwe college.

Omdat Wouter Vogelzang door BurgerBelangen Ermelo naar voren is geschoven, ligt het voor de hand dat hij de portefeuille financiën zal krijgen. Maar daar willen de partijen nog niets over zeggen. Wel wordt in de wandelgangen geroepen dat Leo van der Velden, zelf ondernemer in Ermelo, economische zaken op zich zal nemen en dat Hans de Haan, momenteel fractievoorzitter van de VVD in de provincie Gelderland, de recreatie naar zich toe trekt. Naar alle waarschijnlijkheid blijft de portefeuille van Ruimtelijke Ordening dan over voor de meest ervaren wethouder Laurens Klappe. Hij wil dit niet bevestigen, maar meldt wel dat hij na acht jaar samenleving toe is aan iets anders.

Partijleider in raad

,,De puntjes moeten nog op de i gezet worden,” reageert Bart van der Knaap (BBE) ,,er kan dus nog wat veranderen.” De beoogde coalitiepartijen hebben de afgelopen week twee keer met elkaar aan tafel gezeten om te werken aan het coalitieakkoord. Dit proces wordt begeleid door Joop Hofman van de Rode Wouw. ,,Hij heeft veel ervaring met het maken van beleid. Het is echt iemand uit de praktijk en hij helpt ons om het raadswerk weer naar de voorkant te brengen,” aldus Van der Knaap die zelf ook een plek in de raad vult in plaats van de wethouderszetel. ,,Allereerst vind ik dat een partijleider ook in de raad hoort te zitten. Maar daarnaast vind ik ook dat ik dat moet doen, zeker nadat Mariëlle is afgevallen. Ik wil graag bruggen bouwen en wil ervoor zorgen dat het raadswerk ook een stuk leuker wordt.” Samen met Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) gaat hij zich richten op de nieuwe werkwijze van de raad.

Installatie

De doelstelling is om alles afgerond te hebben voor 19 april zodat het nieuwe college op die dag geïnstalleerd kan worden. Mocht bijvoorbeeld het integriteitsonderzoek meer tijd vergen, dan wordt de installatie nog een week doorgeschoven. Er is besloten om een college te vormen met vier wethouders. ,,De afgelopen periode is gebleken dat het parttime wethouderschap niet optimaal gewerkt heeft,” stelt Laurens Klappe. ,,En er liggen voor de komende vier jaar een aantal grote thema’s.” De manier van besturen zal ook anders, meer naar buiten gericht worden wat vraagt om wethouders die veel meer tijd doorbrengen buiten het gemeentehuis. Participatie van zowel de inwoners als het bestuur vraagt om een andere werkwijze, een werkwijze die past binnen de in te voeren Omgevingswet. Opvallend is dat dit beoogde college niet aansluit bij de wens om te verjongen. ,,Het is niet anders,” aldus Klappe, die zijn derde termijn ingaat. ,,Ook heeft het niet geleid tot ‘vervrouwing’.” De enige vrouw uit het huidige college, Esther Heutink, keert terug in de raad doordat het CDA buitenspel gezet is.