Motie om criteria op te stellen verworpen 

ERMELO - Dinsdag 10 april heeft CPO In Vogelvlucht ingesproken in de vergadering van commissie infrastructuur en ruimte. Een prachtig gezelschap jongeren, allemaal gehuld in hetzelfde groene shirt, lichtte hun plannen toe. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

De plannen die de jongeren aan de commissie voorlegden, zijn al ver uitgewerkt. Volgens een antal raadsleden wordt het hoog tijd dat de haalbaarheid van deze plannen wordt onderzocht. Daarom diende de ChristenUnie in de raadsvergadering van 26 april een motie in die mede door het CDA werd ondertekend. In die motie werd er op aangedrongen om voor het zomerreces criteria op te stellen voor CPO’s en duidelijkheid te geven aan CPO In Vogelvlucht.

Enthousiast

CPO In Vogelvlucht is het tweede CPO dat we in Ermelo kennen. De ChristenUnie verwacht dat er nog vele zullen volgen, waarbij doel en omvang per CPO kan verschillen. Daarom is het voor de ChristenUnie belangrijk dat er criteria worden opgesteld voor inschrijving en toewijzing. Ronald van Veen, raadslid voor de ChristenUnie: ,,We zijn heel enthousiast over CPO’s omdat het om mooi uitgewerkte initiatieven van inwoners gaat. Die ondersteunen we graag. Maar hoe sympathiek ook, de selectie van CPO’s moet wel eerlijk gebeuren. Vandaar onze vraag om criteria.” Van Veen was verbaasd over het feit dat de coalitiepartijen tegen de motie stemden. ,,Het coalitieakkoord van de vier partijen spreekt van meer regie bij woningbouwontwikkelingen, dat die in handen van de gemeente moeten komen en dat maatschappelijke initiatieven als de CPO gestimuleerd moeten worden. De ChristenUnie had dan ook op krachtige ondersteuning vanuit de coalitie gerekend om dit vlot te trekken. Maar dat was niet het geval." Wethouder Laurens Klappe gaf aan dat hij bezig is met een afwegingskader en dat hij met CPO In Vogelvlucht in gesprek gaat. Voor de coalitie was dat voldoende. De motie werd daardoor met tien tegen elf verworpen. Ronald van Veen: ,,Echt een gemiste kans. En ik snap het ook niet. De coalitie krijgt op deze manier een enthousiast burgerinitiatief op een presenteerblaadje aangereikt. Dan doe je toch alles om de vaart er in te houden?”