'Bordjes zijn onduidelijk, oud en stuk'

ERMELO - De hondenpoep houdt de gemoederen bezig. Twee raadsleden, Dick Tillema (ChristenUnie) en Herma van der Weide (VVD), besloten daarom afgelopen week maar eens mee te lopen met Jeanette Kraan die haar hond ging uitlaten. 

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft raadslid Erik van der Weide (CDA) dit onderwerp aan de orde gesteld en vond steun van de gehele raad. ,,Wat we tijdens de wandeling met Jeanette zagen was, dat niet duidelijk aangegeven wordt waar de hond los mag, waar er opruimplicht is,” vertelt Herma van der Weide. ,,Er moeten duidelijke borden komen. De bordjes in West zijn onduidelijk, oud en stuk evenals de paaltjes.” Volgens het VVD raadslid gaat het vooral om onderhoud. ,,De APV is duidelijk, dus dan is het een kwestie van handhaven.”

Afschaffing

De VVD strijdt al jaren voor afschaffing van de hondenbelasting omdat er niets mee gedaan wordt. ,,We willen het college vragen er nu echt wat aan te doen. Dat is nodig,” aldus Van der Weide. Ze vindt het goed dat Kraan aan de bel heeft getrokken. ,,Tijdens de wandeling vonden we een plek waar je heel simpel een uitlaatplaats kunt maken en waar de honden dan los kunnen lopen.” Kraan hoopt dat er op zeer korte termijn actie wordt ondernomen. Ze is blij dat de twee raadsleden kwamen kijken. ,,Zo konden ze zien hoe het met de staat van onderhoud van diverse hondenuitlaatstroken gesteld is,” vertelt ze. Tijdens de wandeling werden diverse punten van verbetering besproken. Het feit dat de ingediende motie van CDA en ChristenUnie unaniem is aangenomen, stemt Kraan positief. ,,Het wachten is nu op de gemeente.” Ze is de afgelopen jaren het vertrouwen kwijtgeraakt in het gemeentebestuur. Aan de hand van anekdotes verklaart ze haar gevoel. ,,Het is allemaal begonnen bij de vorige wethouder die zei dat je poep op een uitlaatstrook niet op hoeft te ruimen. Zelfs niet als het op het pad ligt……” Kraan houdt er niet van om te klagen.,,Ik constateer dingen en ben constructief. Ik bedenk óók gelijk een oplossing voor het probleem.” Dat beaamden ook de raadsleden die zijn wezen kijken.

Verantwoordelijk

Overigens vindt Kraan dat mensen allereerst verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Met betere faciliteiten zou dit volgens haar ook beter gaan. ,,Ik liet een poosje geleden mijn hond uit en zag dat de hond van een mevrouw op het pad had gepoept. Ze ruimde het keurig op met een plastic zakje. Maar vervolgens gooide ze het met plastic en al de bosjes van het uitlaatgebied in. Dus ik sprak haar daarop aan. Immers plastic is schadelijker voor het milieu dan die poep. ‘Ja’ zei die mevrouw. Er staan hier ook nergens prullenbakken. Ik antwoordde dat ze daarmee een punt had. De wethouder die er toen aankwam antwoordde echter dat men het daar helemaal niet op hoefde te ruimen. Dat vond ik een verkeerd signaal. En dan zie ik die slechtziende mevrouw daar lopen, door die drol. En dan daarna bij haar huis haar schoenen schoonvegen.” Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. De raad heeft de gemeente opdracht gegeven voor het najaar uit te zoeken waar er hondenuitlaatroutes bij moeten of moeten worden verbeterd.