'Wij kiezen voor samenleving boven overheid'

ERMELO – Het gemeentehuis is gedateerd en moet worden verduurzaamd. Dat is voor de gehele raad duidelijk. Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering een aanvullend krediet van € 2.166.000,00. afgegeven bovenop de € 4.500.000,- die er al stond voor de verbouwing van het gemeentehuis.

CDA Ermelo laat bij mondde van partijleider Sarath Hamstra weten: ,,Het CDA Ermelo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Toch vinden we de besluitvorming voor de verduurzaming van het gemeentehuis nog niet besluitrijp en te voorbarig. Hamstra pleit niet alleen voor ecologische duurzaamheid, maar hij wil ook financiele duurzaamheid. ,,Onze prachtige gemeente staat er financieel minder goed voor dan de afgelopen jaren. Naast de ontwikkeling op het terrein van duurzaamheid, dienen we ook onze begroting sluitend te houden. We zien dat we de komende jaren forse tekorten hebben, oplopend tot 2,2 miljoen in 2022. Dan moet je keuzes maken.”

Multifunctioneel

Naast de verbouwing van het gemeentehuis lag er een plan voor een soort cultuurhuis waar ook de bibliotheek onderdeel van uit zou moeten maken. Nieuw onderzoek toonde aan dat door ruimtes efficiënter te gebruiken en meer synergie te creëren tussen het gemeentehuis en De Dialoog er nieuwe opties mogelijk zouden zijn. Men wil ruimten beter benutten en multifunctioneel gebruiken. Resultaat is dat er meer verbouwd gaat worden en dat dit meer geld kost. Geld dat wellicht anders in de begroting van het cultuurhuis zou zitten. Voor het CDA is deze keuze onbegrijpelijk. ,,Er wordt nu 9,1 miljoen euro voor een gemeentehuis gevraagd, terwijl aan de andere kant met speelsgemak een recreatiebad voor Calluna van tafel wordt geveegd omdat hier geen geld voor beschikbaar is.” Het CDA Ermelo verkiest dan de samenleving boven overheid. ,,Daarnaast is het besluit voor Calluna al genomen en is dat teruggedraaid door deze nieuwe coalitie. Onbegrijpelijk en onverstandig,” zo stelt Hamstra.

Appels en peren

Volgens Ben Noorloos van BurgerBelangen is het een vergelijking van appels met peren. Door de bibliotheek, het streekarchivariaat en het steunpunt van de politie in het gemeentehuis te behouden, neemt de druk op De Dialoog en aangrenzende panden af en ontstaat ruimte voor een andere inrichting. Voor de gemeentelijke panden De Dialoog, Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 heeft het college scenario's laten ontwikkelen waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen. ,,Wij zouden pleiten voor een integrale afweging,” zegt Hamstra. Deze coalitie geeft aan dat er niet genoeg geld is voor Calluna, althans niet voor de plannen die er lagen, een volledig nieuw te bouwen zwembad dat energie- én klimaatneutraal is.” Het CDA wil eigenlijk pas beslissen over het gemeentehuis als de nieuwe plannen voor het zwembad en het bijbehorende prijskaartje bekend zijn. ,,Pas dan kan er een afgewogen keuze worden gemaakt,” aldus Hamstra.