'We kunnen in Ermelo een Dark Sky Park realiseren'

ERMELO - Zo’n honderd dagen na de verkiezingen vertellen de collegeleden wat er is veranderd in hun dagelijkse ritme, maar ook in het gemeentehuis na de verkiezingen van 21 maart. Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakten we kennis in de stoel bij Nero Barbershop, vandaag vertelt Hans de Haan voor Ermelo van NU hoe hij het wethouderschap werkelijk ervaart.

,,Het leuke van wethouder zijn? Dat is het feit dat áls je wat wil, je kunt proberen dat te realiseren. Een raadslid heeft het veel moeilijker dan een wethouder wanneer het gaat om praktische invloed.” De Haan is ambitieus en gedreven. Hij heeft een lang politiek C.V. ,,Mijn ervaring in mijn langdurige politieke leven is dat bestuurders ‘going concern’ besturen. Vergelijk het als een trein die meestal op tijd rijdt en dat is het dan. Maar als je wat wil, moet je risico’s nemen, wat niet betekent dat alles lukt.”

Op de fiets

De grootste verandering na de verkiezingen is dat Hans de Haan nu op de fiets naar zijn werk kan. ,,En ik kan de hond tussen de middag uitlaten,” vult hij aan. De nieuwe wethouder reisde in het verleden veel met de trein. Dat is nu voorbij. De afgelopen maanden heeft hij vooral kennis gemaakt met collega’s, instanties en inwoners van Ermelo. Veel media-aandacht was er vanwege de realisatie van ‘maatwerkwoningen’. Belanghebbenden namen hem de keuze voor de Zandkampweg hierin niet in dank af. ,,Soms kom ik bot over,” zegt hij. ,,Ik vind het leuk om beslissingen te nemen. Mensen hebben recht op een uitspraak, op duidelijkheid. Ze moeten verder kunnen.” Het is het managen wat De Haan leuk vindt. ,,Ik hou van prettig samenwerken en dat je resultaat kunt definiëren. Het doel waar je naartoe werkt, moet helder zijn.” Deze wethouder heeft een grote portefeuille met het Sociale Domein. Daar liggen uitdagingen die hij graag aangaat. ,,Ik ben van mening dat als je niets wil bereiken, je niet in de politiek moet gaan.”

Kansen missen

Niet alleen voor het nieuwe college is er veel veranderd, ook de meeste ambtenaren moeten wennen en een band opbouwen. ,,Ik ervaar de collega’s vooral als ambtenaren met visie die ik blind kan vertrouwen. We hebben goeie krachten op het gemeentehuis die bereid zijn om risico’s te nemen en zelf na te denken. Ambtenaren waar je als wethouder mee kunt sparren. Dat is erg prettig,” aldus De Haan die ook cultuur in zijn portefeuille heeft. ,,Cultuur en erfgoed zijn leuke onderdelen, daar kun je alleen kansen míssen.” Wat de wethouder betreft staat Ermelo in die zin nog niet voldoende op de kaart. ,,We hebben pareltjes, die wil ik zien.” Hij schetst een straatbeeld met glazen kistjes waarin de mooiste spullen uit het Ermelose depot worden uitgestalt. ,,Het zijn die voorwerpen die het voor zowel toeristen als bewoners interessant maken. Ik zie het voor me dat het winkelend publiek op zaterdagmiddag in de etalage een prehistorische vuistbijl ontdekt. Dat men kennismaakt met de grafheuvelgeschiedenis of met de Romeinen die het marskamp bouwden.” Hoe dat financieel moet worden bekostigd? Dat is wat De Haan betreft geen probleem. ,,Zonder ideeën geen geld.”

Vergaderen is tweede natuur 

De afgelopen maanden heeft De Haan veel vergaderd. ,,Opvallend is dat vergaderen in het Sociale Domein heel lang duurt,” erkent hij. ,,Maar vergaderen is gewoon mijn tweede natuur. Overigens hebben ook vergaderingen een sociale component! Je moet uiteindelijk met een fijn gevoel weer verder kunnen.” Hij ziet nog geen beperkingen of het moet de factor tijd zijn. ,,Ik kijk vooral naar de kansen en mogelijkheden.” Eéntje wil De Haan nog graag noemen: een Dark Sky Park. ,,Dat is een gebied waar het donker is en waar de duisternis ook behouden blijft en waar mensen 's nachts welkom zijn om van die duisternis te genieten. Dit kunnen we realiseren op de Ermelosche Heide.” Er zijn in Nederland twee Dark Sky parken, de Boschplaat op Terschelling en Lauwersmeer tussen Groningen en Friesland. ,,Het zou toch prachtig zijn als we in Ermelo zo’n unieke locatie kunnen toevoegen?” Hiervoor wil De Haan in gesprek met Defensie. ,,We moeten op de kazerne nog een lamp uit krijgen,” besluit hij vrolijk. ,,Dan bouwen we op de hei een observatorium.”