'Verhalen kunnen ze lezen, antwoorden kunnen ze krijgen'

ERMELO - Zo’n honderd dagen na de verkiezingen vertellen de collegeleden wat er is veranderd in hun dagelijkse ritme, maar ook in het gemeentehuis na de verkiezingen van 21 maart. Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakten we kennis met de beoogde wethouders in de stoel bij Nero Barbershop, vandaag vertelt Wouter Vogelsang voor Ermelo van NU hoe hij het wethouderschap werkelijk ervaart.

Wouter Vogelsang zat overigens niet in de stoel bij Nero, namens BurgerBelangen Ermelo deed lijsttrekker Bart van der Knaap toen het woord. De lokale partij had twee opties voor een wethouder en wanneer het om de portefeuille financiën ging zou Vogelsang wethouder worden. Dat is ook een voor de hand liggende keuze aangezien Vogelsang sinds jaar en dag werkzaam was bij de Belastingdienst. ,,Overigens ben ik de eerste twee weken niet betrokken geweest bij de coalitieonderhandelingen. Pas na twee weken werd duidelijk dat ik voorgedragen zou worden als wethouder,” vertelt hij glunderend. ,,Ik ervaar het als een geschenk dat ik, na 45 jaar en 10 maanden, de laatste periode van mijn werkzame leven wethouder mag zijn.”

Energie

Het dagelijks leven van de nieuwe wethouder is volledig veranderd. Waar hij jarenlang vier uur per dag reisde met de trein, kan hij het nu af met een fietstochtje van enkele minuten. ,,Dat geeft me een hele hoop energie. Ik ben voor het reizen met het openbaar vervoer, maar ik kan niet ontkennen dat door zo’n reis enorm veel energie weglekt.” Vogelsang omschrijft zichzelf als een workaholic. ,,Ik ben kort van stof en hou van korte lijntjes. De ambtelijke molen mag voor mij wel wat sneller draaien. Men kan altijd bij me binnenlopen om vragen te stellen, zaken te bespreken of te sparren.” Aan zijn benoeming tot wethouder gingen 24 jaar raadslidmaatschap vooraf. ,,Daarna kun je alle portefeuilles beheersen, dan ga je door op de basis wat je allemaal al weet.”

Mobiliteitsvisie

Vogelsang staat met financiën in zijn portefeuille voor een grote uitdaging. ,,We stevenen af op een financieel tekort van 2,8 miljoen euro. We ontkomen er dan ook bijna niet aan dat er een verhoging van de OZB wordt doorgevoerd.” Een impopulaire maatregel waar hij niet voor terugdeinst. ,,Het is gemeenschapsgeld, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. De raad zal prioriteiten moeten stellen.” Naast het feit dat Vogelsang op de Ermelose spaarpot moet passen, gaat hij ook over Verkeer en Vervoer. ,,We noemen het een mobiliteitsvisie,” zegt hij. Een mooi woord voor een document waarin beschreven moet worden waar de knelpunten in Ermelo zitten en hoe dit verbeterd kan worden. ,,Men heeft er bewust mee gewacht om bijvoorbeeld ’t Weitje aan te pakken. Eerst moest de bebouwing van de Zorggroep Noordwest Veluwe gerealiseerd worden. We moeten dus kijken of deze rotonde overbelast is of niet.” Een ander heikel punt is natuurlijk de afsluiting bij Het Trefpunt. Daar zal de Hoge Raad binnenkort uitspraak over doen.

Verslikt

Er is de afgelopen jaren behoorlijk ingeteerd op financiële reserves. ,,De vraag is nu hoe we in de toekomst de rekeningen gaan betalen.” Vogelsang stelt dat ook binnen het gemeentelijk apparaat de afgelopen jaren enorm bezuinigd is. ,,Ik zie dat de organisatie ontzettend kraakt door al die bezuinigingen.” Volgens hem is er ook te vaak budget geplukt uit de algemene reserves. ,,Onze stelling nu is dat iedereen het binnen zijn eigen portefeuille moet oplossen.” De tegenvallende cijfers verklaart Vogelsang aan de hand van de Maartcirculaire, naar aanleiding van het landelijke coalitie-accoord die enorm meeviel. ,,Maar met de Meicirculaire bleek dat de overheid zich verslikt had en toen vielen de cijfers tegen.” Met name in het Sociale Domein is de compensatie voor een belangrijk deel teruggedraaid.

Wennen

Vorige week mocht Wouter Vogelsang als loco-burgemeester de honneurs waarnemen tijdens de Ringrijderij in het centrum van Ermelo. ,,Dat was echt een cadeautje,” vertelt hij lachend. De veelzijdigheid van het wethouderschap maakt het een uitdagend ambt. ,,Mooi om te doen! Ik wil graag betrokken zijn bij de burgers.” Sinds zijn aanstelling als wethouder ontdekt Vogelsang de wereld achter het raadswerk. ,,Je moet in deze functie wel heel snel kunnen schakelen, maar dat moest ik in mijn vorig werk ook. Gelukkig hebben we gedreven ambtenaren die altijd bereid zijn om je bij te staan.” Het was voor Vogelsang zeker even wennen. ,,We zijn soms wel voor de leeuwen gegooid,’ zegt hij gniffelend en hij doelt hier met name op de raadsvergaderingen. ,,Je leert daar snel mee omgaan. Ik beantwoord de vragen kort maar krachtig. Mijn stelling is: verhalen kunnen ze lezen, antwoorden kunnen ze krijgen.”