Ondernemers tussen de wal en het schip

ERMELO - Fractievoorzitter Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo (BBE) heeft vragen gesteld over het besluit van het college voor het verplaatsen van kramen op het marktplein. Over dit besluit zijn verontruste reacties bij hem binnengekomen. ,,Deze zijn mogelijk veroorzaakt door gebrekkige communicatie. De komende periode gaat namelijk het college aan de gang met het herontwikkelen van het marktterrein." Van der Knaap vraagt zich af waar het mis is gegaan.

Al een aantal jaren wordt er gesproken over de aanpak van de Markt. Men heeft het dan over drie blokken, te weten blok A: Plus, oude bibliotheek en het appartementencomplex De Eiken, blok B is grofweg bouwblok Aldi en Expert en blok C is het geplande paviljoen, dat later 'on hold' gezet is, aan de kant van het gemeentehuis. Afgelopen weekend ontstond er opnieuw commotie toen ambulante handelaren hun klanten lieten weten een brief van de gemeente te hebben ontvangen waarin verteld werd dat hun verkooplocatie ging verdwijnen. Oplossingen werden in de brief niet aangereikt. Vandaag (maandag 16 juli) is er een gesprek geweest tussen de betreffende ondernemers en de gemeente. Dit heeft echter niet geleid tot duidelijkheid. Een vervolg hierop laat nog maanden op zich wachten. Er is grote onzekerheid bij deze mensen. 

Aandacht

,,Het is ons bekend dat de gemeente in de vorige raadsperiode in gesprek is geweest met de vastgoedeigenaren aan de Markt," meldt Van der Knaap. ,,Daarnaast hebben de aanwonenden en ondernemers zich laten horen over de uitbreiding van winkelmeters en het verdwijnen van bomen. Hier is in de vorige raadsperiode uitgebreid politiek aandacht voor geweest." Kijkende naar afgelopen weekend vraagt Van der Knaap zich af of wel alle partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plein. ,,Het kan niet zo zijn dat er ondernemers tussen de wal en het schip vallen, terwijl wij juist een sterker centrum willen." Daarnaast wijst de fractie van BurgerBelangen Ermelo erop dat zowel kramen als winkels vaak een sociale functie hebben voor de direct aanwonenden.

Invloed

Het plan was om met dit nieuwe college in Ermelo juist aan de voorkant van besluitvorming inwoners meer invloed en betrokkenheid te geven bij het beleid van Ermelo. ,,Wij staan voor actieve deelname van de inwoners bij alle ontwikkelingen in Ermelo, zo ook voor de markt 2.0. Het wordt tijd dat dit nieuwe college daar meer kleur aan gaat geven. Onze partij wil met dit college en de raad een stap zetten richting de inwoners en ondernemers van Ermelo. Niet voor niets hebben we ons coalitieprogramma 'Dichterbij' genoemd." Met het maatschappelijk raadsprogramma van de gemeenteraad en de maatschappelijke tafel van het college heeft BurgerBelangen Ermelo voor ogen dat de burger en de ondernemers van Ermelo dichterbij en direct de besluitvorming van de gemeente zijn betrokken. ,,In verkiezingstijd zijn juist termen als transparantie en openheid gebruikt Hierin moeten we de komende vier jaar stappen maken. Wat mij betreft al op korte termijn!"