Berends volgt Clemens Cornielje op in Gelderland

ERMELO – De provincie Gelderland meldde vanmiddag dat drs. J.C.G.M. (John) Berends, nu burgemeester van Apeldoorn, aanbevolen wordt voor benoeming tot commissaris van de Koning in Gelderland.

De Provinciale Staten van Gelderland gaan de oud-bugemeester van Harderwijk aanbevelen bij de minister om hem te benoeming als zeventiende commissaris in de provincie Gelderland. Volgens de PS is Berends de ideale opvolger van Clemens Cornielje, die na ruim 13 jaar, per 1 februari 2019, stopt als commissaris van de Koning. Berends is sinds 19 maart 2012 burgemeester van de gemeente Apeldoorn en was daarvoor 7 jaar burgemeester van Harderwijk. Van 1998-2005 was hij wethouder en locoburgemeester in Zwolle. John Berends werd op 26 april 1956 geboren in Zwolle, studeerde pedagogiek onderwijskunde gestudeerd en behaalde in 1994 een Master Public Administration. Berends is gehuwd, heeft 3 kinderen en woont in Uddel. Hij is lid van het CDA.

Profielschets

John Berends past volgens PS uitstekend in de Gelderse profielschets. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en een uitstekende politieke antenne. Hij is toegankelijk, zijn ontspannen stijl van opereren en brede netwerk maken hem dé aangewezen persoon het boegbeeld van en voor alle Gelderlanders te worden.

Voordracht

Na de aanbeveling van de Provinciale Staten brengt het ministerie van Binnenlandse Zaken een voordracht uit aan de koning. Naar verwachting zal vervolgens John Berends per Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van 6 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid wordt John Berends dan op 6 februari 2019 tijdens de Statenvergadering geïnstalleerd als de 17e commissaris van de provincie Gelderland.