'Ik had een andere reactie van het college verwacht'

ERMELO - Afgelopen donderdag heeft de Ermelose Jongerenraad het college een regenboogvlag aangeboden met de vraag deze te hijsen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag laten weten dit verzoek niet in te willigen. Allereerst omdat men vindt dat de Nashville-verklaring Ermelo als inclusieve gemeente niet zal veranderen.

Het college is van mening dat de Nashville-verklaring en standpunt van theologen is. Het lokale bestuur wil zich niet mengen in de theologische discussie die daaruit voortkomt. Daniël Hofman, voorzitter van de Jongerenraad denkt daar anders over. ,,Wij zijn van mening dat de discussie omtrent de Nashville-verklaring verder gaat dan de wereld van theologen.” Hij had in die zin een andere reactie verwacht van het college.

Twijfel

De overheid werkt aan gelijke  rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI's). Zo mogen paren van hetzelfde geslacht sinds 2001 trouwen en kinderen adopteren. ,,Dat wordt met de Nashville-verklaring in twijfel getrokken wat zich uit in een maatschappelijke en politieke discussie. Wij vinden het daarom van groot belang dat ons college alle burgers van Ermelo inclusiviteit garandeert. Om die reden zou het hijsen van de regenboogvlag een goede stap zijn om dichterbij de burger te komen.”

Bijval

Hofman kreeg na het symbolische gebaar van vorige week donderdag veel bijval van Ermelose jongeren. ,,Zij steunen ons en daarom heeft de Ermelose Jongerenraad besloten om vast te houden aan ons voorstel om de vlag te hijsen. Misschien niet nu, want wij begrijpen dat het meer overleg binnen partijen vraagt. Maar we zijn nu met verschillende fracties in gesprek om het via de gemeenteraad alsnog te realiseren. We willen niet wachten op een volgende actualiteit.” aldus Daniël Hofman, die hoopt dat wanneer er zich weer zo’n situatie aandient de gemeente Ermelo ook een regenboogvlag zal hijsen. Meer dan honderd gemeenten hebben afgelopen week de regenboogvlag gehesen. Ook voor de deuren van de provincies Drenthe, Gelderland, Utrecht, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland wapperden de regenboogvlaggen. Overigens was de regenboogvlag wel te zien bij de Zendingskerk in Ermelo.